Nejvyšší čas začít dialog

Na téma vzdělávání farmaceutů hovoříme s provozním ředitelem společnosti Dr. Max PharmDr. Davidem Mendlem.

Předpokládám, že farmaceuti mají povinnost celoživotního vzdělávání podobně jako lékaři.

Máte pravdu, jak farmaceuti, tak farmaceutičtí asistenti mají tuto povinnost ze zákona. Celoživotní vzdělávání probíhá u lékárníků v jednotných tříletých cyklech, během kterých by měl lékárník získat minimálně 90 bodů. V současné době mají lékárníci možnost absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání nejen odborné semináře zaměřené na farmakoterapii, homeopatii, přípravu léčiv, komunikaci s pacientem nebo zdravotnickou legislativu, ale také například různé odborné stáže, kongresy či konference. V neposlední řadě mohou lékárníci rovněž absolvovat kurzy organizované Českou lékárnickou komorou (ČLnK) nebo se mohou vzdělávat i formou různých e-learningových kurzů.

Je vzdělávání podmínkou výkonu lékárnického povolání?

Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny pracující lékárníky. Stanoví to Řád pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory, i když za porušení nehrozí žádné sankce. Každý lékárník by ale měl v rámci své profese odborně růst, což je u oboru, který se permanentně vyvíjí, nevyhnutelné. Já ochotu k permanentnímu vzdělávání vnímám i jako součást lékárenské etiky a morálky. Lékárník, který plní podmínky vzdělávání, může požádat Českou lékárnickou komoru o vystavení certifikátu, jenž osvědčuje, že se držitel kontinuálně vzdělává, a je tudíž odborníkem na slovo vzatým. Potom může zmíněný certifikát umístit např. na web své lékárny či v jejím interiéru a deklarovat tak směrem k pacientům svoji odbornost. Povinné vzdělávání je důležité i pro dosažení funkce odborného zástupce či vedoucího lékárníka.

Vaše společnost má vlastní program vzdělávání pro lékárníky. V čem je specifický? A v čem se liší od komorového?

Náš program vzdělávání a vzdělávání organizované komorou se velmi vhodně doplňují. Nebude možná od věci připomenout, že v roce 2014 zhruba dvě třetiny všech seminářů obodovaných ČLnK tvořily ty, které organizovala a také financovala naše společnost. Jak plyne čas, našich lékáren stále přibývá. V důsledku toho roste počet našich zaměstnanců a také se naše pracoviště geograficky diverzifikují. Proto jsme se rozhodli svůj systém interního odborného vzdělávání novelizovat. Vytvořili jsme nový tým odborného rozvoje a od začátku letošního roku uskutečňujeme takový program, který má zaručit teoretické i praktické odborné vzdělávání každému z našich více než dvou tisíc expedientů. V rámci odborného vzdělávání věnujeme celé 2 měsíce jednomu klíčovému tématu. Vzdělávací systém má tři základní pilíře: 1. e-learning – teoretická forma vzdělávání, která vybrané odborné téma (například obezita) zpřístupňuje expedientům po celém území České republiky, 2. tým interních odborných školitelů, kteří v návaznosti na teoretické e-learningové informace pak prakticky procvičují s našimi expedienty přímo u táry jejich domácí lékárny odbornou expedici a praktickou komunikaci hlavního odborného tématu s reálnými pacienty, 3. odborné akademie, což jsou celodenní kongresy v Praze, Brně a Ostravě připravované ve spolupráci s odbornou lékařskou společností a předními českými odborníky a zaměřené na konkrétní odborné téma. Za první dvouměsíční cyklus roku 2015 bych si v té souvislosti dovolil zmínit mimořádnou profesionalitu, kolegialitu a vstřícnost České obezitologické společnosti, která participovala na přípravě naší e-learningové lekce a která je hlavním partnerem i našich odborných akademií věnovaných obezitě. S ohledem na charakter a úroveň našeho vzdělávacího programu pracujeme i na tom, aby jeho jednotlivé složky (e-learning a odborné akademie) získaly i patřičné bodové a kreditní ohodnocení.

Kredity vám v každém případě musí udělit komora?

Samozřejmě. My odborné vzdělávání organizujeme a realizujeme. Ohodnocení od České lékárnické komory pak chápeme jako známku kvality své snahy a jako takového si ho velmi vážíme.

Vzděláváte také čerstvé absolventy farmaceutických fakult, nebo jen hotové lékárníky?

V rámci vzdělávání se zaměřujeme na své stálé zaměstnance i na nové kolegy, kteří přicházejí z nezávislých lékáren, nebo na absolventy farmaceutických fakult. Z těch bych speciálně „vypíchl“ ty, kteří mají zájem v našich lékárnách absolvovat povinnou půlroční praxi. Pro studenty 5. ročníků jsme nově vytvořili síť páteřních školicích lékáren, ve kterých budou moci budoucí lékárníci detailně poznat, co práce v lékárně opravdu obnáší, a pochopit praktickou stránku práce v oficíně, protože doposud je fakulta připravovala především teo reticky. Kromě toho mohou nejen studenti absolvovat praxi i v naší nové lékárenské laboratoři v Rudné u Prahy, která je zaměřená na rozmanitou přípravu léčivých přípravků.

Jaká je podle vás úroveň dnešních absolventů farmaceutických fakult?

Jedním slovem především teoretická. Absolventi farmaceutických fakult mají skvělé teoretické znalosti, jako většina absolventů vysokým škol, ale minimum praktických zkušeností s prací, a to nejen v lékárně. Za skutečnou táru se studenti dostanou de facto až v rámci půlroční praxe v 5. ročníku. Domnívám se, že by našemu oboru prospělo, kdyby fakulty připravovaly studenty víc na praktickou stránku povolání lékárníka a v té souvislosti navázaly užší spolupráci s provozovateli lékáren. Dnes taková spolupráce příliš nefunguje. Do budoucna ale doufám, že bude možné vést s představiteli fakult konstruktivní dialog a pomoci tak studentům adaptovat se na jejich budoucí profesi s dostatečným předstihem už v průběhu studia. Jednoduše mám pocit, že si navzájem s akademickou půdou můžeme být více prospěšní.

Hodláte navázat těsnější kontakt s některou z farmaceutických fakult?

O užší spolupráci s farmaceutickými fakultami se snažíme už několik let a budeme se snažit dál. Byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo navázat aktivnější spolupráci jak s brněnskou, tak hradeckou fakultou. Momentálně se nám v tomto směru moc nedaří. Možná je to i tím, jak je v našem oboru všeobecně vnímaná ta – řekněme – komerční sféra, což mě osobně velmi mrzí. A tím nemyslím jen síť našich lékáren, ale naprostou většinu všech lékáren. Protože převážná část studentů najde v budoucnu uplatnění právě tam.

Jste v tomto názoru zajedno s Českou lékárnickou komorou?

Upřímně přiznávám, že nevím. Naše komunikace s Českou lékárnickou komorou poslední dobou není právě ideální, a to i přesto, že zaměstnáváme více než tisíc jejích členů. Nicméně chce se mi věřit, že nejvyšší kvalita a odborná způsobilost absolventů fakult, našich budoucích kolegů, leží naší stavovské organizaci na srdci stejně jako nám.

Kde sháníte personál pro své lékárny?

Vzhledem k rozšiřování sítě se podobně jako ostatní provozovatelé v některých lokalitách potýkáme s nedostatkem personálu. Jde především o farmaceutické asistenty, ale uvítali bychom i nové kolegy lékárníky. Cest k řešení tohoto stavu existuje jen omezené množství. Snažíme se všeobecně zaměstnance s praxí buď získat u nás, nebo je hledáme na Slovensku. Tam je farmaceutů dostatek, jednak díky dvěma fakultám, jednak v důsledku mírného přesycení lékárenského trhu. A samozřejmě se pokoušíme získat pro své lékárny i absolventy z farmaceutických fakult v Brně a Hradci Králové.

Ohodnoťte tento článek!