Nejvyšší ocenění – motivovaný pacient

V online anketě Sestra mého srdce, v níž hlasovala veřejnost, získala nejvíce hlasů Lenka Holubová, staniční sestra Oddělení následné lůžkové péče Vítkovické nemocnice, a.s. Ostrava-Vítkovice.

Jak se vám líbil galavečer?

Večer byl překrásný a skutečně slavnostní. Bylo mi ctí, že jsem mohla být jeho součástí. Užila jsem si soutěž Sestra roku se vším všudy, stejně jako moje ostatní nominované kolegyně. Pečovalo se o nás jako o filmové hvězdy, všechna ta náročná příprava se opravdu vyplatila.

Co pro vás znamená ocenění Sestra mého srdce z hlediska vaší profese?

Ocenění si velmi vážím a nikdy by mě nenapadlo, že bych mohla dosáhnout nejvyššího úspěchu. Myslím si, že cena nepatří jenom mně, ale i ostatním spolupracovníkům a kolegům v mém okolí a také vedení naší nemocnice, které mě nominovalo. Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas.

Podílela jste se na vybudování Oddělení následné péče pro pacienty po mozkové příhodě. Co tito pacienti nejvíce potřebují?

Lidé po mozkové příhodě mají různá postižení, s nimiž se musejí vyrovnávat.
Nejčastěji se setkáváme s pohybovým handicapem a poruchami polykání. Snažíme se společně s rehabilitačními pracovníky, kteří pravidelně docházejí na naše oddělení, pacienty co nejdříve mobilizovat a naučit je samostatnosti, aby pohybové postižení bylo co nejmenší. Dalším častým omezením bývá porucha polykání. Úzce spolupracujeme s logopedkami, které určují postupné zatěžování stravou a docházejí na pravidelná cvičení za pacienty s postižením řeči. Když po třech měsících vidíte pokroky, kterých pacient dosáhl, a vy jste mu k jeho úspěchu mohla pomoci, vidíte, že vaše úsilí a veškerá péče měla smysl. Při péči je velmi důležitá spolupráce pacientovy rodiny, jejich psychická podpora a pravidelné navštěvy.

Máte podobných oddělení v kraji dostatek?

Oddělení následné péče v našem kraji není mnoho. Myslím si, že lidé si zaslouží důstojné stáří, vzhledem ke stárnutí populace bude těchto zařízení v budoucnu potřeba mnohem více.

Co je pro vás největším uznáním?

Nejvíce mě zahřeje, když vidím spokojeného, usměvavého a motivovaného pacienta, který je schopný, třeba i s menším handicapem, vrátit se za pomoci rodiny do domácí péče.
Velmi si vážím i poděkování od rodiny, jež k nám mnohdy na návštěvy přicházela s obavami, ale posléze zjistila, že jsme o jejich rodinného příslušníka dobře pečovali.
Nakonec pochopí a uznají, že naše péče je mimořádně psychicky a fyzicky náročná.

Je pro práci sestry zásadní podpora rodiny?

Podpora naší vlastní rodiny je pro nás nesmírně důležitá. Bez tolerance, komunikace a vzájemného porozumění není práce sestry vůbec představitelná. Proto bych ráda touto cestou velmi poděkovala své rodině, která se mnou dokáže všechno sdílet. Děkuji za rozhovor.

**

Partneři soutěže Sestra roku 2017

Generálním partnerem byla společnost HARTMANN-RICO, a. s. Hlavními partnery byly společnosti AGEL, a. s., a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Partnery soutěže byly společnosti: BDO, BHS, BIO VENDOR, Cadenza, CK Adventura, Hlavní město Praha, SATUM Czech, Ticketstream a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ceny pro vítěze a finalistky věnovala společnost Rückl Crystal. Mediálními partery byly společnosti: Medixa, Frekvence 1 a Zet, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, odborný časopis Sociální Služby, týdeník EURO a vydavatelství Mladá fronta a. s.

Ohodnoťte tento článek!