Německo chystá další reformy

S návrhem zákona o posílení zdravotní péče, který schválila spolková vláda, nejsou zatím zcela spokojeni ani lékaři, ani zdravotní pojišťovny.

Zákon má přinést některé dílčí reformní zásahy do zdravotnického systému, aby podle resortního ministra Hermanna Gröheho zůstal „stabilní, kvalitní, dostupný a obyvatelstvem zaplatitelný“. Vedení lékařské komory však návrhu mj. vytýká, že zůstávají nejasná opatření ve vztahu k nemocnicím s tím, že ani po půlroce jednání pracovní komise se zastoupením státu a spolkových zemí nebyl předložen kvalitní výsledek. Naopak vedení svazu zemských všeobecných pojišťoven AOK sice „dostatečnou jasnost“ nepostrádá, ale vytýká vládě, že nepřichází vůči nemocnicím s razantnějšími opatřeními.
Zákon má přinést některá zlepšení pro pacienty, například více zubní péče „zdarma“ pro zdravotně postižené a druhý odborný názor na navrženou léčbu u plánovatelných výkonů na účet pojišťoven. V oblastech s nedostatečnou sítí ambulantních zařízení budou podpořeny ordinace, zdravotní centra či dokonce i ambulance nemocnic. Naopak tam, kde je síť naddimenzovaná, se mají uplatnit přísnější zásahy do počtu ordinací s novými pravidly pro jejich odkup od lékaře odcházejícího ze smluvního vztahu. Právě tento bod návrhu rozzlobil komoru.
Sdružení smluvních lékařů bude muset institucionálně zajistit, aby v praxi byly plněny určené termíny dostupnosti odborné ambulantní péče: pokud praktický nebo jiný lékař doporučí vyšetření či léčbu u specialisty, měly by se odehrát nejpozději do čtyř týdnů. Ačkoli ministerstvo vyšlo lékařské komoře zčásti vstříc, například hodlá zvýšit počet školicích míst pro praktiky a zřídit fond pro inovaci ve výzkumu, očekává se nad zákonem vzrušená diskuse v parlamentu.

Ohodnoťte tento článek!