Německo: Generace s kratšími úvazky?

Na zajímavý jev ukázal prezident německé lékařské komory Frank Ulrich Montgomery. Údaje spolkového statistického úřadu podle něho prozrazují, že je pryč doba, kdy lékaři celý svůj život podřizovali své náročné profesi.

V současné době se stále výrazněji projevuje „nová generace“ lékařů, kteří si vedle profese chtějí uhájit i vlastní životní styl, v němž pamatují jak na rodinu, tak na své koníčky atd.

Více péče, méně lékařů

Zatímco v roce 2001 pracovalo v SRN na zkrácený úvazek pouze 31 tisíc lékařů, v roce 2011 jich bylo už 54 tisíc. Přitom roste počet obyvatel staršího věku, což vyžaduje naopak celkové posílení zdravotní péče. „Paradoxně se dnes v mnoha regionech projevuje nedostatek lékařů, ale potřeba péče stoupá. Mezi lety 2004 a 2012 se zvýšil počet ambulantních případů (vyšetření, léčba) o 136 milionů a počet případů ústavně řešené léčby téměř o 2 miliony,“ uvádí Frank Ulrich Montgomery.

Péče o stárnoucí obyvatelstvo se zintenzivňuje, bylo by však zapotřebí posílit počet lékařů o 2,5 %. Loni podle dat statistického úřadu vzrostl počet lékařů, kteří odešli do důchodu, o 3,8 %. Zhoršuje se také zastoupení jednotlivých věkových kategorií mezi dosud v profesi činnými lékaři. „Podíl lékařů mladších 35 let se pohybuje kolem 18 procent, věková kategorie nad 59 let tvoří 15,6 procenta. Klesl počet lékařů ve věku 40 až 49 let a naopak se zvýšil podíl kategorie 50 až 59 let,“ varuje prezident Montgomery.

Ohodnoťte tento článek!