Německo: Komora versus pojišťovny

Svaz německých zemských všeobecných pojišťoven (AOK) zveřejnil nové poznatky týkající se kvality zdravotní péče nejen v nemocnicích, ale i dalších ošetřovatelských a obdobných ústavech.

Podle zástupce vedení svazu Uwe Deha bezpečnost pacientů a kvalita péče výrazně závisí na počtu výkonů prováděných ve zdravotnických zařízeních během roku. Například pokud se narodí nedonošené dítě s porodní hmotností nižší než 1250 gramů v nemocnici s méně než 15 takovými případy za rok, je o 87 % vyšší pravděpodobnost, že tento novorozenec zemře, než když bude péče probíhat na klinice s více než 45 případy za rok. Svaz pojišťoven AOK uvádí, že je třeba o tomto tématu veřejně diskutovat s cílem zlepšit kvalitu péče.

Není také vhodné tajit před veřejností případy pochybení v léčbě. Kdo přizná chybu, je podle AOK zodpovědnější než ten, kdo ji tutlá. Svaz dále prezentuje výsledky šetření ve stovkách ústavních zařízení, jejichž personál potvrdil, že v posledním půlroce se případy pochybení ve zhruba polovině případů neoznámily. Z dat přitom vyplývá, že zaměstnanci nemocnic oznámí léčebné pochybení méně často než profesní pracovníci v ostatních ústavech. Zdravotníkům také chybí zpětná vazba. Jen zhruba 15 % zaměstnanců se dovědělo, že za jejich zařízení byla ohlášena chyba, v průměru jsou na tom opět hůře nemocnice než ostatní ústavy.

Pouhá promile

Na zveřejněné informace zareagoval prezident spolkové lékařské komory Frank Ulrich Montgomery s tím, že pojišťovny by téma kvality péče či léčebných pochybení neměly využívat k manipulaci s veřejností. „Z chyb se učíme, neházíme je pod stůl,“ uvádí ve svém stanovisku. Poukázal na to, že německá komora je stálým iniciátorem zlepšování kvality zdravotní péče a také disciplinární řízení na její úrovni je dostatečně transparentní. V roce 2012 obdržela disciplinární komise 7578 návrhů na šetření podezření na pochybení. Ze statistiky z posledního období vyplývá, že v nemocnicích poklesl počet prokázaných chyb, například u operací kolenního kloubu nebo u zlomenin předloktí.

Frank Ulrich Montgomery se zaštiťuje i tím, že léčebná pochybení se ve srovnání s celkovým množstvím prováděných výkonů pohybují jen v řádu promile. Za rok se v nemocnicích řeší kolem 18 milionů léčebných případů a na úrovni smluvních lékařů jde o 540 milionů. V porovnání s touto kvantitou představují pochybení profesních pracovníků jen nepatrný zlomek, i když lékařský stav podle vyjádření prezidenta komory mrzí každý takový jednotlivý případ.

Ohodnoťte tento článek!