Německo zvyšuje kvalitu zdravotnictví

Spolková lékařská komora a stejně tak ministerstvo zdravotnictví si svorně pochvalují, že se i nadále zvyšuje kvalita zdravotní péče a její bezpečnost. Ministerstvo představilo veřejnosti celkový rámec opatření, která již byla s tímto cílem přijata nebo budou ještě posílena.

Například nemocnice povinně procházejí nejen interní, ale i externí kontrolou kvality a bezpečnosti. Ministerstvo mimo jiné podporuje, aby v lůžkových zařízeních přezkoumávala kvalitu tzv. Medicínská služba – revizní lékaři zdravotních pojišťoven, což jsou nezávislí, zpravidla kliničtí, vysoce zkušení lékaři. Speciální opatření byla přijata pro prevenci rizik a pochybení v oblasti operačních zákroků. Standardy vhodných postupů se týkají i nelékařského personálu.
Účast nemocnic v systému hlášení pochybení v léčbě bude podle ministerstva podpořena i finančně, na základě smluvených příplatků k úhradám od pojišťoven. Pro kvalitní farmakoterapii má být rozhodující spolupráce MZ s lékařskými organizacemi i lékárnami. Pozornost je i nadále věnována především (ne)vhodné preskripci antibiotik a předcházení nemocničním nákazám.

Dobrovolné zapojení lékařů

Lékařská komora prezentovala nejnovější statistické údaje týkající se stížností pacientů a léčebných pochybení za loňský rok. Konstatovala, že oproti roku 2014 loni počet pochybení mírně poklesl. Předseda vrcholného orgánu zastřešujícího zemské stížnostní a znalecké komise působící při lékařské komoře Andreas Crusius uvedl, že chyby se vyskytují ve všech oborech lidské činnosti včetně medicíny. Mají podle něho více příčin. Jednou z nich je zvýšený tlak na produktivitu zdravotnických zařízení. Od roku 2004 do roku 2014 v Německu vzrostl počet ambulantních léčebných případů o 152 milionů. V lůžkovém sektoru bylo v roce 2014 léčeno přes 19 milionů pacientů. Počet pochybení se ve vztahu k celkovému počtu výkonů pohybuje v promilích. Zhruba v 90 % pacienti rozhodnutí stížnostních a znaleckých komisí na úrovni komory akceptují. Zástupci komory poukazují na masivní dobrovolnou účast lékařů v nejrůznějších iniciativách pro podporu kvalitní a bezpečné péče. Například Centrum pro kvalitu provozuje systém anonymního hlášení rizik a pochybení.

Ohodnoťte tento článek!