Nemocnice Na Homolce partnerem Akademie věd ČR

Memorandum o spolupráci Akademie věd ČR a Nemocnice Na Homolce v oblasti klinické medicíny podepsali předseda AV prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., a ředitel nemocnice Dr. Ing. Ivan Oliva.

Cílem dohody je lepší přenesení výsledků biomedicínského výzkumu do zdravotní péče a podpora vzájemné spolupráce s důrazem na zlepšení zdraví populace a kvalitnější vzdělávání odborníků ve zdravotnictví. Obě strany se budou podílet na řešení společných výzkumných projektů a poskytovat si odbornou podporu při vědecko-výzkumné činnosti. Spolupráce vznikla díky Strategii AV21, jejíž součástí je program „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“, který je mimo jiné zaměřen i na poruchy nervového systému. „Nemocnice Na Homolce funguje také jako vědecko-výzkumné pracoviště, které v rámci klinických studií testuje a prosazuje řadu nových léčebných metod testováním nových zdravotnických materiálů nebo při zavádění nových léčebných postupů, a to především v našich stěžejních programech – kardiovaskulárním a neurologicko-neurochirurgickém. Věřím, že díky partnerství s AV ČR se nám bude dařit naše klinické studie a nové léčebné postupy rychleji uvádět do praxe, a to nejen v České republice,“ vysvětlil ředitel Oliva.
„Jsem přesvědčen, že spolupráce vědeckých pracovišť Akademie věd s Nemocnicí Na Homolce velmi dobře zapadá do schématu našeho aplikovaného výzkumu v rámci programů Strategie AV21, kde nás zajímají především praktické výsledky,“ uvedl profesor Drahoš.

Ohodnoťte tento článek!