Nemocnice Nový Jičín: Společnost Agel plní své sliby

Společnost Agel plní své sliby.

Společnost Agel v Nemocnici Nový Jičín zahájila kompletní rekonstrukci centrálních operačních sálů za 220 milionů korun.

Nemocnice Nový Jičín se pustila do kompletní rekonstrukce centrálních operačních sálů a anesteziologickoresuscitačního oddělení. K jejich přestavbě se zavázala společnost Agel před dvěma lety, když si Nemocnici Nový Jičín na dvacet let pronajala od Moravskoslezského kraje.

Právě zástupci kraje společně s vedením nemocnice stavbu na konci ledna slavnostně zahájili poklepáním na stavební kámen. Díky rekonstrukci v hodnotě zhruba 220 milionů korun budou moci lékaři novojičínské nemocnice provádět větší počet náročných operací, zejména u onkologicky nemocných pacientů.

Do přestavby se nemocnice mohla pustit až poté, co zrekonstruovala oddělení hemodialýzy, jež se přesunulo do zcela nového pavilonu nukleárních oborů, který Agel vybudoval loni v létě. Díky tomu teď může prostory ARO rozšířit a navýšit lůžkovou kapacitu z původních šesti na deset lůžek. „Oddělení bude kompletně vybaveno novou monitorovací technikou i ventilátory pro umělou plicní ventilaci. Kromě toho zde vybudujeme nový dospávací pokoj s kapacitou osmi lůžek,“ doplňuje ředitel Nemocnice Nový Jičín MUDr. Karel Dostalík.

Zkvalitnění péče o onkologické pacienty

Výrazných změn doznají i centrální operační sály. Místo dosavadních tří sálů vybuduje nemocnice čtyři nové, z nichž jeden bude postaven přímo pro robotickou chirurgii. Operační sály navíc získají kompletně novou technologii. „Vybavíme je novými operačními stoly, operačními svítidly i multimediální technologií, včetně kamerového systému a klimatizačních jednotek,“ prozrazuje ředitel. Podle něj rekonstrukce přinese výrazné zkvalitnění poskytované zdravotní péče. „Zlepší se také celková průchodnost operačních sálů a ARO. V praxi to znamená, že lékaři budou moci provádět výrazně náročnější operace, především onkologické, s podstatně lepším zajištěním intenzivní a resuscitační péče po provedených zákrocích, objasňuje MUDr. Dostalík s tím, že cílem rekonstrukce je mimo jiné minimalizovat čekací lhůty na plánované operace.

„Rekonstrukcí centrálních operačních sálů a anesteziologickoresuscitačního oddělení získají lékaři novojičínské nemocnice mnohem lepší podmínky pro svou práci a prostor pro rozvoj moderních léčebných postupů. Pacienti, zejména onkologičtí, pak ještě větší šanci na uzdravení,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Ing. Jiří Martinek. Dodal, že po dvou letech, co se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo pronajmout nemocnici zdravotnickému holdingu Agel, se ukazuje, že kraj získal spolehlivého partnera, který plní své závazky a stejně jako jemu mu záleží na dalším zvyšování kvality zdravotní péče o občany.

Finální fáze rekonstrukce

Během rekonstrukce lékaři novojičínské nemocnice operovat nepřestanou. Operativa se přesune v maximální možné míře na nedotčené operační sály ostatních oborů – tedy urologie, gynekologie, ORL, ortopedie či traumatologie. „Snažili jsme se naplánovat vše tak, aby zbytečně nedocházelo k prodlužování čekacích lhůt, zejména u onkologické operativy. Nebude-li kapacita postačovat, zvážíme případné využití víkendů a svátků pro plánovanou operativu,“ dodává ředitel. Zároveň prosí všechny pacienty i personál nemocnice o shovívavost při probíhajících bouracích pracích, kterým se bohužel nelze vyhnout. Ubezpečuje však, že nemocnice ve spolupráci se zhotovitelem stavby dělá vše pro to, aby byly dopady stavby v podobě zvýšeného hluku a prašnosti na okolí minimální.

Nemocnici Nový Jičín provozuje od počátku roku 2012 společnost Agel. Moravskoslezský kraj ji společnosti pronajal na 20 let. Během svého dvouletého působení vybudovala Nemocnice Nový Jičín v bývalé budově interního oddělení nový pavilon nukleární medicíny s PET-CT přístrojem, který představuje špičku v diagnostice onkologických onemocnění. Kromě specializovaného pracoviště se v přízemí nového pavilonu nachází nové urologické ambulance, v prvním patře pak nemocnice vybudovala nové hemodialyzační oddělení, kde se navíc navýšila kapacita o 50 %.

„Celá investice přišla na 120 milionů korun. Momentálně probíhá finální fáze dokončení kompletní rekonstrukce budovy, ve třetím a čtvrtém patře bude nové moderní oddělení pneumologie a odborné endoskopické ambulance. Nemocnici provozujeme přesně dva roky a usilujeme o to, abychom dostáli všem závazkům, ke kterým jsme se při podpisu smlouvy zavázali,“ dodává ředitel.

Ohodnoťte tento článek!