Nesem vám noviny…

Adventní doba přináší řadu tradičních kulturních, charitativních a jiných bohulibých počinů. Mnoho z nich se odehrává také ve zdravotnických zařízeních. Neseme vám noviny alespoň o některých z nich.

Fakultní nemocnice Plzeň

Již čtvrtým rokem se v předvánočním čase u fakultního Vánočního stromu splněných přání potkávají zdravotníci s dárci – přináší společně do nemocničních pokojů radost a veselí. Letos nemocnice představila příběhy a přání dvanácti bojovníků dětského

Adventní koncert ve Vsetínské nemocnici

V kapli sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice se již počtvrté rozezněl koncert, jehož program připravují vyučující a studenti Základní umělecké školy Vsetín. Výtěžek ze vstupného bude věnován na jeden z benefičních programů Vsetínské nemocnice. V letošním roce pomohou peníze uhradit náklady na klubové aktivity v rámci Léčebny dlouhodobě nemocných Vsetínské nemocnice a další vybavení společných prostor LDN.

Základní umělecká škola Vsetín je při organizování benefičních akcí velkým pomocníkem Vsetínské nemocnice. Již sedm let sama pořádá série benefičních koncertů Děti dětem, jejichž výtěžek je předáván dětskému oddělení nemocnice.
Slavnostního předání výtěžku letošní série benefičních koncertů projektu Děti dětem. Na snímku vrchní sestra dětského oddělení Vsetínské nemocnice Bc. Eva Kovářová a ředitel ZUŠ Vsetín Roman Konůpka.
hematologicko-onkologického oddělení. Lidé mohou také zakoupit dárek pro pracoviště, kde se léčí děti s úrazy či jinými závažnými chorobami. V nemocnici nezapomínají ani na oddělení, kde tráví čas senioři, kteří jsou v nemocnici delší čas a nemohou být se svými nejbližšími.

Nemocnice Strakonice

V pondělí 28. listopadu zahájili zdravotníci a pacienti

rozsvícením vánočního stromu v Nemocnici Strakonice advent. Zúčastnil se také předseda představenstva MUDr. Tomáše Fiala. Koledy přítomným zazpívaly děti z Dětského centra jihočeského Kraje.

Vrchní sestra Dětské kliniky Mgr. Romana Sedláčková, staniční sestra dětského hematologicko–onkologického oddělení Mgr. Jana Srbová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA , a herní specialistka Martina Tytlová, DiS., přivážejí dárky pro dětskou kliniku.

Ohodnoťte tento článek!