„Nezaměňovat“ nemusí být výhodné ani pro lékaře, ani pro pacienta

Pokud to jde, předepisuji v ordinaci léky doporučené v tzv. pozitivních listech. Protože chci, aby tyto levné a doporučené léky nebyly v lékárně zaměněny za jiné, dražší, vyznačuji na recept „Nezaměňovat“. Nyní jsem se dozvěděl, že právě kvůli tomuto označení mi pak jde do nákladů celá cena léku. Jsem paradoxně postihován za to, že upozorňuji na nezaměňování doporučovaného léku.

V rozporu s domněnkou řady lékařů nejsou v tzv. pozitivních listech uvedeny jen ty nejlevnější léčivé přípravky. Jestliže tedy na recept vyznačíte „Nezaměňovat“ z důvodu, že jde o doporučený lék pojišťovnou, nemůže lékárna podle zákona o veřejném zdravotním pojištění pacientovi vydat žádnou jinou alternativu, která by mu případně mohla vyhovovat. A to ani kdyby se jednalo o levnější léčivý přípravek s nižším nebo žádným doplatkem, který by pacient přímo žádal. Navíc se tím můžete vystavit porušení smluv, které máte s pojišťovnami uzavřeny. Ty totiž často zahrnují ustanovení zakotvující požadavek o poskytování hrazené zdravotní péče „lege artis bez nadbytečných nákladů“ doplněný o formulaci, která klade zřetel na potřebný diagnostický nebo léčebný efekt s ohledem na individuální zdravotní stav pojištěnce. K porušení smluvní povinnosti pak může docházet v případě předepisování přípravku dražšího oproti levnější variantě s použitím pojmu „Nezaměňovat“, aniž by byly splněny uvedené podmínky.
Pokud jde o započítávání ceny předepisovaných léčivých přípravků, úhradová vyhláška pro rok 2016 skutečně uvádí, že do průměrné úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení. Jak z toho tedy ven? Úhradová vyhláška současně uvádí, že „regulační omezení se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad“. Vymanit se ze započítávání doplatků z receptů s vyznačením „Nezaměňovat“ do průměrných nákladů nemůžete. Pokud však pojišťovna sníží celkovou úhradu při jejich překročení, lze argumentovat nezbytností lékařského předpisu „Nezaměňovat“. I z tohoto důvodu je tudíž nutné předepisovat tyto lékařské recepty pouze v odůvodněných případech, kdy je možno doložit a prokázat jejich nezbytnost.

O autorovi| odpovídá Mgr. Barbora Vráblová Kancelář Ombudsmana pro zdraví

Ohodnoťte tento článek!