NHS chystá větší míru zpoplatnění péče o migranty

Britské ministerstvo zdravotnictví představilo některé změny, které v průběhu letošního roku čekají migranty a turisty pobývající v Anglii, pokud vyhledají lékařskou pomoc v zařízeních Národní zdravotní služby (NHS).

Změny se týkají především několika nových či zvyšujících se poplatků, jež budou muset pacienticizinci zaplatit. Nově se zavádějí například poplatky za určité druhy pohotovostní péče, více se bude platit za ošetření u oftalmologa či stomatologa, ale také za recept. Ministerstvo nicméně ujistilo, že konzultace u praktického lékaře či sestry zůstávají bezplatné a žádný pacient na pohotovosti nebude odmítnut.

Systém musí být spravedlivý

Právě platby za návštěvu praktického lékaře sice ministři zvažovali, nakonec se však rozhodli od nich ustoupit – obávali se, že znesnadnění přístupu k základní lékařské péči by mohlo vyústit v ohrožení veřejného zdraví snadnějším šířením některých závažných nemocí, včetně HIV, tuberkulózy nebo pohlavně přenosných chorob. K oblastem, kde se zavedení poplatků zatím zvažuje, patří například malé chirurgické zákroky, jež provádí praktický lékař, nebo fyzioterapie, kterou praktik doporučí. Kabinet zvýšení či zavedení nových poplatků odůvodňuje snahou snížit míru zneužívání zdravotní péče ze strany migrantů. Svoji roli pak hraje i zvýšený přísun finančních prostředků, jež by nové poplatky pro NHS znamenaly. Další změny v této oblasti se vláda chystá představit v březnu.

„Skutečnost, že máme zdravotní péči zdarma pro ty, kteří ji opravdu potřebují, je pro nás velmi důležitá, ale musíme zajistit, aby systém byl spravedlivý k pracujícím britským daňovým poplatníkům, kteří jej financují,“ prohlásil anglický ministr zdravotnictví lord Howe. „Je nám jasné, že musí dojít ke změnám v rámci NHS, včetně zpoplatnění některých typů péče pro migranty a návštěvníky Anglie,“ doplnil.

Poplatkový slepenec

Britská lékařská asociace (BMA) však nad záměrem vlády vyjádřila spíše nesouhlas. „Současná podoba záměru, kterou kabinet představil, může paradoxně dopadnout negativně právě na klienty NHS. Vytvořil se tu totiž podivný slepenec, kdy některé služby zůstávají zdarma, například návštěva praktického lékaře, ale jiné se naopak zpoplatní, a to včetně péče, již praktický lékař předepíše,“ obává se předseda Rady BMA dr. Mark Porter.

„Je nepřípustné, abychom se dostali do situace, kdy bude pacientovi ve vážném či akutním stavu odepřena určitá část péče, zvláště pokud by mohl představovat riziko pro své okolí,“ doplňuje předseda výboru pro primární péči při BMA dr. Chaand Nagpaul. Labouristický stínový ministr zdravotnictví lord Hunt pak dokonce prohlásil, že se současná vláda snaží donutit lékaře a sestry, aby „suplovali práci imigračních úředníků“.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že zpoplatnění některých typů péče pro migranty a návštěvníky země by NHS mohlo přinést až 500 milionů liber ročně. Zdravotní péči zdarma budou mít zatím i nadále obyvatelé Spojeného království a lidé, kteří mají trvalé či dočasné povolení k pobytu.

Ohodnoťte tento článek!