Nintedanib zpomaluje progresi IPF a snižuje riziko exacerbací

Souhrnná data ze tří klíčových studií potvrzují, že nintedanib (OFEV) zpomaluje progresi idiopatické plicní fibrózy (IPF) měřenou pomocí poklesu usilovné vitální kapacity (FVC) přibližně o 50 %.

Spojená analýza dat ze studií TOMORROW a INPULSIS dále prokázala, že přípravek významně snižuje riziko akutních exacerbací o 47 %. Nintedanib dále snížil riziko celkové mortality o 30 % a významně snížil mortalitu během léčby o 43 %.
Akutní exacerbace je hlavní příčinou hospitalizace pacientů s IPF. Přibližně polovina pacientů hospitalizovaných kvůli této exacerbaci během hospitalizace zemře. Snížení rizika exacerbací je vzhledem k jejich nepředvídatelnosti a devastujícímu dopadu na průběh onemocnění důležitým terapeutickým cílem při léčbě IPF.
Data z uvedených klinických studií byla podkladem pro registraci nintedanibu ve Spojených státech amerických, v Evropě, Japonsku a dalších zemích.

Ohodnoťte tento článek!