Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové

Již od roku 1995 Výbor dobré vůle (VDV) každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové osobám se zdravotním postižením, které navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhají jiným znevýhodněným lidem.

Jednotlivci z řad veřejnosti či organizace mají do 10. dubna 2016 možnost nominovat kandidáty na tuto cenu. Jméno laureáta bude slavnostně vyhlášeno 23. května 2016 během slavnostního večera ve výstavní síni Mánes v Praze. Udílení Ceny Olgy Havlové je také příležitostí pro poděkování dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se podílejí na činnosti Nadace Olgy Havlové. Letošní ročník udílení ceny proběhne v rámci oslav nedožitých 80. narozenin Václava Havla a připomenutí 20. výročí úmrtí Olgy Havlové.
Více informací pro zasílání návrhů a jména nositelů Ceny Olgy Havlové najdete na: www.vdv.cz

Ohodnoťte tento článek!