Nositel Nobelovy ceny ocenil za vědeckou práci tři české studenty

Prestižní ocenění získali letos čeští studenti za výzkum rakoviny a lékových interakcí. Z rukou nositele Nobelovy ceny za chemii Jeana-Marie Lehna převzali Cenu Sanofi za farmacii.

Porota v letošním roce ocenila tři vědecké práce zabývající se výzkumem rakoviny, lékovými interakcemi a preklinickým vývojem léčiv. Vítězní postgraduální studenti z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR získali cenu 100 000 korun a měsíční stáž ve Francii.
Soutěž pro talentované studenty farmacie vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi od roku 2009.

Vítězné práce

Letos porotu nejvíce zaujala práce Evy Koziolové z Institutu makromolekulární chemie AV ČR. V ní zkoumala možnosti léčby těžce léčitelných nádorů bez nežádoucích vedlejších účinků.
Druhé místo patří Tomáši Smutnému z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Ten v uplynulých letech studoval enzymy, které se významně podílejí na metabolismu léčiv a jsou základem pro četné lékové interakce.
Třetí příčku obsadila Kristýna Krasulová z Univerzity Palackého v Olomouci, která se ve své práci zabývala vzájemnou interakcí léčiv.
Slavnostní předání se uskutečnilo 22. června v Buquoyském paláci, sídle francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice, Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana.
Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.

Ohodnoťte tento článek!