Nová data potvrzují efekt idarucizumabu

Předběžná data z fáze III studie RE-VERSE AD ukázala, že jedna 5g dávka idarucizumabu (Praxbind) dokáže okamžitě zvrátit účinek dabigatran etexilátu u všech hodnocených pacientů.

Studie RE-VERSE AD hodnotila reál né situace, se kterými se lékaři mohou setkat při urgentních zákrocích. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. Skupina A: lidé s nekontrolovaným nebo život ohrožujícím krvácením (n = 66), skupina B: pacienti vyžadující urgentní nebo invazivní zákrok (n = 57). Všem pacientům byla podána dávka idarucizumabu, u všech bylo zřejmé zvrácení účinku dabigatranu (n = 100). Mezi hodnocenými pacienty ve skupině A byl medián času zastavení krvácení 9,8 hodiny. Ve skupině B byl průměrný čas do operace 1,7 hodiny po podání idarucizumabu. Normální hemostáza během operace byla hlášena u 92 % pacientů (48/52). Trombotické komplikace se vyskytly u 5 pacientů v rozmezí 2 až 24 dnů po podání idarucizumabu. Žádný z těchto pacientů neužíval v době komplikací antitrombotickou léčbu. Bylo zaznamenáno 26 úmrtí, které zřejmě souvisely s původní příčinou urgentního příjmu a/nebo s komorbiditami. (Zdroj: Boehringer Ingelheim)

Ohodnoťte tento článek!