Nová naděje pro nemocné s vysokým CH

Cholesterol (CH) je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro onemocnění srdce a cév. V České republice připadá na kardiovaskulární onemocnění (KVO) 50 % všech úmrtí, více umírají ženy.

Jak na tiskové konferenci upozornil předseda České internistické společnosti ČLS JEP a vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN prof. MUDr. Richard Češka, DrSc., u velkého procenta nemocných není vysoký cholesterol pouze důsledkem nesprávné diety a životosprávy. Preventivní opatření sice mají zásadní význam, u 90 % pacientů ale hraje roli dědičnost.

První podkožní injekce

Léčba vysoké hladiny CH v krvi je celoživotní. V ČR se 800 tisíc až milion lidí léčí statiny, přesto mnozí pacienti nedosahují tzv. „cílových hodnot“, které jim zaručují relativní kardiovaskulární bezpečí. A právě proto vznikají ve výzkumných laboratořích nové molekuly schopné snižovat CH a LDL-CH o další desítky procent. V tomto roce lze očekávat uvedení nové generace léků snižujících CH, tzv. inhibitorů PCSK9.
Jedná se o první léčivo (protilátky proti cholesterolu) na ovlivnění hladin tuků v krvi, které se aplikuje cholesterolovým perem jako podkožní injekce. Pacient si ji aplikuje sám jedenkrát za dva týdny do břicha, stehen nebo paže. Podle studií hladinu CH snižují o 50-60 %, jsou-li podávány samostatně, stejně i jsou-li přidány k léčbě statiny či jinými léčivy.
Nové léky budou určeny především pro nemocné v nejvyšším riziku KVO nebo s velmi vysokými hodnotami CH. Jedná se především o pacienty, kteří mají zvýšenou hladinu CH vrozenou (a bohužel také riziko infarktu a dalších KVO už okolo 30 let věku), tedy v důsledku genetické poruchy, tzv. familiární hypercholesterolemie. Výši cholesterolu pouze režimovými opatřeními nemají šanci změnit. S tímto onemocněním u nás žije asi 20 tisíc lidí. V odhalování familiárního cholesterolu jsme v úspěšnosti na třetím místě po Holandsku a Norsku. Registrace nového léčiva proběhne letos v létě v USA, na podzim v EU. Nový lék zatím nemá prokázány žádné nežádoucí účinky.
V rámci akce byla slavnostně pokřtěna publikace Familiární hypercholesterolemie, kterou připravil prof. Richard Češka společně s kolegy z center v Praze, Brně a Hradci Králové. Publikace se věnuje problematice vyhledávání a léčby nemocných s vysokou hladinou cholesterolu.

As. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, prof. Richard Češka z Centra preventivní kardiologie VFN a pacient s familiární hypercholesterolemií Jiří Zelenka

Ohodnoťte tento článek!