Nová střední zdravotnická škola v Ostravě

Vznikající Střední zdravotnická škola AGEL v Ostravě-Koblově se počátkem ledna rozhodla otevřít své brány budoucím studentům a představit obory, na které se mohou uchazeči přihlásit.

Zájemci o studium zdravotnických oborů si mohli prohlédnout interiér školy, dozvědět se více o nabízených oborech, seznámit se s učebními plány, pohovořit s ředitelem školy a zeptat se na vše, co je ohledně studia na škole zajímá.

Školu založila společnost AGEL, úspěšný poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě, a první středoškoláci ji budou moci navštěvovat již od září 2017. Vzhledem k zázemí, které tato společnost jako provozovatel nemocnic, poliklinik, lékáren či laboratoří může poskytnout, budou mít studenti v rámci skupiny jistotu perspektivního zaměstnání.

„Naše střední škola vznikla jako odpověď na stále se prohlubující nedostatek zdravotnického personálu v České republice. Má za cíl podílet se na výchově budoucích nelékařských zdravotníků,“ říká budoucí ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus. Škola se podle něj chce soustředit především na výchovu zdravotnických asistentů. V budoucnosti hodlá studijní program rozšířit také o obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole. Celková kapacita školy bude 250 studentů, kteří mohou studovat ve třech denních čtyřletých oborech – zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent a dálkově lze absolvovat pětiletý obor zdravotnický asistent. Všechny studijní obory budou zakončeny maturitní zkouškou. Střední zdravotnická škola AGEL se nachází v ulici Antošovické v ostravské části Koblov.

Ohodnoťte tento článek!