Nová vedoucí manažerka v Sanofi

PERSONÁLIE

Emmanuelle Valentinová

byla jmenována vedoucí manažerkou Sanofi v České republice a Slovensku. Vedle této pozice bude Valentinová i nadále zastávat funkci ředitelky GenMed Central Europe Cluster (Divize Sanofi General Medicines pro Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko).
Valentinová bude působit v Praze.

Ve své úloze v Sanofi bude Emmanuelle Valentinová řídit externí a interní program s názvem „One Sanofi“ se zaměřením zejména na strategii vnějších vztahů, zjednodušení fungování společnosti a řízení talentů. Tuto agendu bude řídit společně s manažerským týmem společnosti Sanofi CZ & SK, kterému bude předsedat.

Emmanuelle Valentinová absolvovala IESEG Business School. Svou pracovní kariéru započala v roce 1989 v oddělení výzkumu trhu společnosti Merck.
V roce 1991 přešla do společnosti CEGEDIM a v roce 1996 nastoupila do společnosti Sanofi Pasteur.
Od té doby získala profesní zkušenosti v různých oblastech marketingu, obchodu, financí a distribuce ve francouzské pobočce Sanofi i v její centrále.
Zde spolupracovala na různých projektech zaměřených na řízení změn a transformaci společnosti.

V roce 2012 byla jmenována na pozici VP Commercial Excellence & Innovation Sanofi Europe, ve které vedla projekty vícekanálové komunikace se zákazníky v Evropě. V říjnu 2015 byla jmenována na pozici ředitelky GenMed & Country Chair Rumunsko a Moldávie. V této roli úspěšně řídila vysoce náročné podnikatelské prostředí, plnění obchodních cílů, rozvíjení schopností týmu a budování vztahů s klíčovými zainteresovanými stranami.

Ohodnoťte tento článek!