Nové antidotum – méně obav a větší jistota při podávání antikoagulační léčby

Pacienti užívající dabigatran etexilát se už nemusejí obávat situací, jako je nutnost akutní operace nebo nekontrolované či život ohrožující krvácení, které může nastat v případě úrazu či jiné urgentní situace. Nově je k dispozici specifické antidotum rušící účinky tohoto preparátu ze skupiny nových perorálních antikoagulancií (NOAC). Idarucizumab je prvním schváleným antidotem k NOAC.

Schválení idarucizumabu (Praxbind) odstartovalo podle mnoha odborníků novou éru antikoagulační léčby. S novým antidotem, které je od ledna 2016 k dispozici ve více než 70 českých nemocnicích, mají lékaři jistotu, že u svých pacientů, jimž indikují dabigatran etexilát (Pradaxa), mohou v naléhavém případě jeho účinky rychle a účinně neutralizovat.

Bezpečnější antikoagulace

Snahou zástupců odborných lékařských společností je předat ostatním lékařům tuto důležitou informaci a zpřístupnit tak moderní antikoagulační léčbu širšímu spektru pacientů. Dvě ze sympozií, nesoucí příznačný název „Další krok k bezpečnější antikoagulaci“, proběhly 11. a 18. února v Praze a v Brně. O své poznatky s antikoagulační léčbou a prvními zkušenostmi s novým antidotem se podělili zástupci z oboru hematologie, vnitřního lékařství, urgentní medicíny, kardiologie a neurologie. Přednášející seznámili účastníky sympozií se specifickým antidotem idarucizumabem, s výsledky a zkušenostmi s tímto přípravkem (ze studie RE-VERSE AD), s hlavními body Doporučeného postupu ČSTH při krvácení a perioperačním managementem u nemocných léčených NOAC, prezentována byla také aktualizovaná praktická doporučení EHRA pro použití NOAC u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a praktické zkušenosti s podáváním dabigatran etexilátu. Sympozium pořádala Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP za podpory výrobce idarucizumabu a dabigatran etexilátu, společnosti Boehringer Ingelheim. Odborným garantem akce byl prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Idarucizumab – první kroky

Jak v úvodu připomenul MUDr. Petr Janský, všechna NOAC jsou obecně bezpečnější než tradičně podávaný warfarin. Dabigatran 150 mg 2x denně snížil ve srovnání s warfarinem riziko jak ischemické CMP, což je důvod, proč se antikoagulační léčba pacientům s FS podává, tak i riziko hemoragické CMP. Je to potvrzováno i výsledky z reálné klinické praxe. Příkladem mohou být data z dánského registru, zahrnujícího 21 tisíc nových uživatelů dabigatran etexilátu nebo warfarinu, která potvrzují, že tento lék významněji než warfarin snižuje riziko toho nejobávanějšího, intrakraniálního krvácení. Podobně hovoří data získaná od amerických zdravotních pojišťoven, nezávislá analýza FDA, databáze Medicare či databáze amerického ministerstva obrany. „Data z uvedených registrů, zahrnujících desítky tisíc pacien tů, jsou konzistentní s výsledky studie RE-LY, která ukázala, že dabigatran 150 mg 2x denně předčí ve svém účinku warfarin,“ řekl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., a dodal, že dabigatran etexilát nyní se specifickým antidotem bude doporučovat např. pacientům, kteří se obávají krvácení u antikoagulační léčby a přitom chtějí žít aktivním životem.

Ideální antidotum

Navzdory dostupnosti NOAC se ukazuje, že antitrombotickou léčbu stále nedostává asi třetina pacientů s fibrilací síní. „Jedním z důvodů nepodání této léčby jsou právě obavy z krvácení. Ty by měly být nyní díky novému antidotu překonány. Idarucizumab se navíc zdá být ideálním antidotem, které je specifické (neutralizuje účinky pouze dabigatranu), dále je jednoduché (snadno se podává), působí okamžitě, účinek je předvídatelný, trvá dostatečně dlouho a nemá žádné vedlejší účinky. Krom toho již 24 hodin po podání lze znovu nasadit dabigatran a obnovit tak antikoagulační účinek,“ uvedl MUDr. Janský.
Význam antikoagulace u pacientů s fibrilací síní a jiných indikacích zdůraznili i další odborníci. MUDr. David Tuček z pohledu lékaře řešícího dnes a denně urgentní situace seznámil přítomné z výsledky interim analýzy studie RE-VERSE AD s idarucizumabem a vysvětlil, že riziko krvácení by nemělo v žádném případě vést k nepodání antikoagulační léčby. Profesor Miloš Táborský vyzdvihl potřebu individualizace antikoagulační léčby a prim. MUDr. Aleš Tomek konstatoval, že „raději občas řešit intrakraniální krvácení než mít velké množství ischemických CMP“. Vyzval též přítomné, aby se neobávali podávat antikoagulační terapii u tzv. kontraindikovaných starších nemocných, tj. pacientů s kognitivním deficitem a rizikem pádů.

Pozitivní výsledky studie

Schválení idarucizumabu je podloženo předběžnými výsledky ze studie RE-VERSE AD, do níž jsou zařazeni pacienti užívající dabigatran etexilát. Studie byla zahájena v dubnu 2014 a nyní probíhá ve více než 400 centrech 38 zemí světa včetně České republiky. Jak potvrdil prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., který patří mezi investigátory studie, jeho zkušenosti ze studie odpovídají prezentovaným výsledkům studie RE-VERSE AD.

**

Řekli o novém antidotu – idarucizumabu:

MUDr. Jiří Veselý interní ambulance Jaroměř a interní odd. Oblastní nemocnice Náchod Jsem rád, že máme dabigatran etexilát, který je ve vyšší dávce účinnější než warfarin a nyní díky antidotu i nejbezpečnější. Budeme ho tak moci nabídnout i pacientům, u nichž jsme dříve uvažovali o jiném léku.
MUDr. Petr Janský Kardiochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha S novým antidotem, které máme k dispozici, bude zajímavé sledovat četnost jeho použití stejně jako konkurenční výhodu dabigatranu oproti ostatním novým antikoagulanciím.
MUDr. David Tuček oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové To, že máme účinný antikoagulační lék a k němu antidotum, jednoznačně zvýší dostupnost antikoagulační terapie. Přirovnal bych to k tomu, že máme nyní pásek i kšandy.
prof. MUDr.
Miroslav Penka, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Idarucizumab představuje jednoznačně další krok ke zdokonalení léčby, rozšíření léčebného spektra antitrombotické profylaxe a především zajištění bezpečnosti pacientů na antikoagulační léčbě.
prof. MUDr.
Miloš Táborský, CSc., MBA I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc Tento týden jsem nasadil dabigatran mladému pacientovi s dilatační kardiomyopatií a fibrilací síní, indikovanému k transplantaci. Rozhodl jsem se tak právě proto, že máme k dispozici antidotum, díky kterému v případě urgence můžeme realizovat transplantaci bez jakéhokoli odkladu.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha Je dobře, že máme přípravek, který dokáže zvrátit účinek antikoagulačního léku. Na druhé straně, život ohrožující krvácení naštěstí není až tak časté, takže přednost antidota vidím především v jeho psychologické podpoře. Věřím, že se díky němu antikoagulační terapie dostane více pacientům a bude to pro ně znamenat výrazné zlepšení.
MUDr. Aleš Tomek, Ph. D. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha Antidotum mám v ledničce rok a půl, a i když jsem ho ještě nemusel použít, mohu jednoznačně podpořit zmíněný psychologický efekt. Týdně nám chodí do ambulance 3–4 pacienti s fibrilací síní na antikoagulační léčbě a je dobré vědět, že v případě krvácení máme další možnost, jak ho zastavit. prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN Praha K nefrakcionovému heparinu, který se osvědčil v praxi, přibyl inhibitor trombinu – dabigatran – a nyní máme i jeho antidotum idarucizumab. Věřím, že díky tomu budeme odvážnější a budeme častěji indikovat našim pacientům toto nové antikoagulans.

(Zdroj: ÚPT AVČR) (asa)

Ohodnoťte tento článek!