Nové dárcovské centrum krevní plasmy na Černém Mostě

EUROPLASMA s. r. o. v Praze otevřela nové moderní plasmaferetické odběrové pracoviště. Přibývá tak další zdroj plasmy jako suroviny pro výrobu léků.

V Evropě jsou každý rok statisíce lidí odkázány na léčiva, která lze vyrobit jen z plasmy. Mnoho obětí nehod, chronicky nemocných a jiných pacientů lze tedy léčit jen tehdy, pokud bude k dispozici dostatek plasmy. Společnost EUROPLASMA nabízí možnost darování plasmy již v devíti dárcovských centrech v Rakousku a v České republice, a přispívá tak k tomu, aby těžce nemocní pacienti měli k dispozici léčiva z bezpečné plasmy, která splňuje nejvyšší mezinárodní požadavky na jakost.
V polovině roku 2014 vedení firmy EUROPLASMA schválilo záměr zřízení nového centra pro pražský a středočeský region. Vzhledem ke strategickému položení a výborné dopravní dostupnosti bylo zvoleno jeho umístění v obchodním centru na Černém Mostě. Podobná koncepce se osvědčila již na Chodově, kde dárci oceňují dostupnost hromadnou dopravou či bezplatné parkování spojené s možností zábavy, nákupů nebo relaxace.
To samé nabízí svým dárcům i nové Dárcovské centrum Černý Most (DCČM), které bylo otevřeno 1. dubna letošního roku. Při jeho realizaci byly využity veškeré zkušenosti z pětiletého provozu chodovského centra, což se týká hlavně stavebního a prostorového uspořádání, vybavení interiéru, pracovních postupů i výrobních technologií.
Příjemné a vlídné prostředí je pro dárcovská centra EUROPLASMA standardem. Celkově je prostředí DCČM řešeno velmi moderně s novými barevnými kombinacemi, odběrový sál je vybaven novou generací plasmaferetických přístrojů a připojení WiFi je již samozřejmostí. V průběhu každé návštěvy je zájemcům i dárcům k dispozici odborně vyškolený zdravotnický personál.
V současné době se centrum na Černém Mostě připravuje na certifikaci IQPP, jejímž držitelem je již centrum na Chodově a která potvrzuje vysokou kvalitu a bezpečnost jak pro dárce krevní plasmy, tak pro pacienty, kteří užívají léčiva z ní vyrobená.
Snad produkce obou center přispěje v České republice k rozšíření indikačního spektra a navýšení využití krevních derivátů, podobně jako v jiných vyspělých zemí.

Ohodnoťte tento článek!