Nové doporučené standardy kvality pro domovy pro seniory

POPÁLENINOVÉ TRAUMA

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) vydala v reakci na množící se příklady špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR.

„Ačkoli v posledních deseti letech došlo k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory a celá řada z nich je naprosto srovnatelná s obdobnými zařízeními v západní Evropě, stále je co zlepšovat a čemu se učit. Často jde i o malé detaily, změny a nápady, které mnohdy nestojí ani moc peněz, ale vedou ke zvýšení komfortu i kvality života seniorů. Doporučený standard kvality je pomůckou zejména pro seniory a jejich blízké k rozpoznání běžného standardu a toho, co mají od každého domova pro seniory očekávat,“ uvádí prezident APSS ČR Jiří Horecký.
Doporučený standard kvality vznikl na základě dvouleté práce týmu odborníků, jejichž cílem bylo vytvořit standard z pohledu uživatele služby, tedy seniora. Dokument je rozdělen do 5 oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče, a obsahuje 92 kritérií. Ta byla ověřována u více než dvou stovek seniorů v šesti krajích ČR.
Doporučený standard myslí i na detaily a jednotlivosti (např. vybavení pokoje, možnosti regulace teploty na pokoji, možnosti zastínění denního světla, ale i velikost pokoje a všech ostatních místností). Důraz je kladen také na možnost výběru z více druhů jídla, kulturu stolování, volnočasové aktivity, ale i na oblast partnerství, tzn. individuální přístup, komunikaci a respektování všech potřeb seniorů. Dokument obsahuje mimo jiné v oblasti péče terapeutické aktivity, rehabilitaci, ale i někdy oblasti opomíjené, jako je prevence pádů, podvýživy či dehydratace seniorů.
Doporučený standard najdete na: www.apsscr.cz.

Ohodnoťte tento článek!