NOVÉ KNIHY

Jiří Kettner, Josef Kautzner et al.

Akutní kardiologie

Rozsah: 560 stran Cena: 820 Kč ISBN: 978-80-204-3867-6 Vydavatel: Mladá fronta, edice Postgraduální medicíny Přední odborníci z pražského IKEM předávají kolegům své mnohaleté zkušenosti v knize, která o této problematice a v tomto rozsahu na českém trhu dosud chyběla. Přehledná, klinicky zaměřená publikace má být praktickým návodem k diagnostice a léčbě akutních kardiovaskulárních nemocí. Kniha přináší rychlou orientaci v diagnostice a léčbě nejčastějších kardiovaskulárních problémů již při prvním setkání s nemocným, ale poskytuje i informace o definitivním řešení těchto nemocí, včetně postupů u kriticky ohrožených nemocných. To vše na základě nejnovějších poznatků v duchu medicíny založené na důkazech a rozsáhlých zkušeností autorů, kteří tyto problémy řeší denně. Obsahuje i návody k provedení nezbytných výkonů u nemocných s akutním kardiovaskulárním problémem, přehled nejpoužívanějších léků a přehled současných evropských doporučení pro jednotlivé nemoci.

Tomáš Hanuš, Petr Macek a kolektiv

Urologie pro mediky

Rozsah: 306 stran Cena: 360 Kč ISBN: 978-80-246-3008-3 Vydavatel: Karolinum Učebnice je členěna do 24 kapitol, jejichž osnovu zpravidla tvoří epidemiologie, diagnostika a terapie jednotlivých nozologických jednotek. Obsahuje problematiku dětské urologie se zaměřením zejména na kongenitální vady urogenitální soustavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány traumatům, zánětům, urolitiáze, inkontinenci moče, benigní hyperplazii prostaty. Dále se v textu probírají zhoubná nádorová onemocnění nadledvin, ledvin, močového měchýře, prostaty, varlat a penisu, jsou zde kapitoly z andrologie a kapitoly popisující operační postupy včetně endoskopie, laparoskopie, extrakorporální litotrypse aj.

Peter Wendsche, Radek Veselý a kolektiv

Traumatologie

Rozsah: 344 stran Cena: 1200 Kč ISBN: 978-80-7492-211-4 Vydavatel: Galén Do postgraduální učebnice úrazové chirurgie pro každodenní klinickou praxi i pro přípravu k atestacím v traumatologii a příbuzných oborech přispěli autoři z domácích pracovišť úrazové chirurgie. Pořadatelé ji navíc obohatili o vlastní zkušenosti z brněnské Úrazové nemocnice, která má dlouholetou tradici v léčbě izolovaných poranění skeletu i komplexních úrazů s dutinovými poraněními.

Petr Sucharda, Lukáš Zlatohlávek

Základy klinické medicíny

Rozsah: 106 stran Cena: 160 Kč ISBN: 978-80246-3091-5 Vydavatel: Karolinum Příručka kromě principů diagnostiky a léčby osvětluje také fungování zdravotnického systému a způsoby jeho vyrovnávání se s požadavky moderní informační společnosti.

Miroslav Hirt a kolektiv

Soudní lékařství, 1. díl

Rozsah: 272 stran Cena: 599 Kč ISBN: 978-80-247-5680-6 Vydavatel: Grada První díl souhrnu aktuálních informací z oblasti medicínských forenzních věd obsahuje 18 kapitol, od historie soudního lékařství přes oborové právní předpisy a kapitoly o smrti (okolnosti, posmrtné změny, určování doby smrti, identifikace…) až po kapitoly věnované různým typům poranění s následkem smrti.

Lidmila Hamplová a kolektiv

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena

Rozsah: 263 stran Cena: 169 Kč ISBN: 978-80-7387-934-1 Vydavatel: Triton Učebnice pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol je doplněna obrazovou dokumentací a výkladem nejčastěji užívaných pojmů z oborové terminologie.

Lenka Špirudová

Doprovázení v ošetřovatelství I

Rozsah: 144 stran Cena: 269 Kč ISBN: 978-80-247-5710-0 Vydavatel: Grada Podstatu publikace tvoří klíčové dovednosti, metody a techniky, jejichž smyslem je zlepšení a efektivita doprovázení pacienta sestrou, podpora nemocného, rozvoj a ochrana jedince při poskytování aktivní ošetřovatelské péče.

Lenka Špirudová

Doprovázení v ošetřovatelství II

Rozsah: 144 stran Cena: 269 Kč ISBN: 978-80-247-5711-7 Vydavatel: Grada Řešení interpersonálních problémů sester, metadoprovázení (doprovázení sestry sestrou), mentoring klinické ošetřovatelské praxe, adaptační proces, profesní supervize, koučování a mediace přinášejí do ošetřovatelství další možnosti práce s personálem i klienty.

Miloš Velemínský ml.

Medicínské a salutogenní přístupy

Rozsah: 160 stran Cena: 229 Kč ISBN: 978-80-7387-952-5 Vydavatel: Triton Monografie přináší výsledky studie zaměřené na propojení medicínského a salutogenního přístupu v prenatální a postnatální péči o těhotné ženy a novorozence. Autoři posuzovali vaginální porody jako fyziologické a císařským řezem jako porody s intervencí; ženy s vaginálními porody měly statisticky významně nižší počet intervenčních zásahů. Při hodnocení medicínských a salutogenních přístupů k imigrantkám z Vietnamu, Ukrajiny a Mongolska bylo ve studii zjištěno, že perinatální úmrtnost u imigrantek v českých zemích je velmi nízká, několikanásobně nižší než v rodné zemi. Při řešení problémů v salutogenních přístupech je nutné brát na zřetel také tradice, které si ženy přinesly z domova.

Elisabeth Küblerová-Rossová

O smrti a umírání

Rozsah: 320 stran Cena: 449 Kč ISBN: 978-80-262-0911-9 Vydavatel: Portál Jde o jednu z nejslavnějších psychologických studií konce 20. století, jíž bylo odtabuizováno téma smrti. Autorka v ní poprvé představila svůj pětistupňový model vyrovnávání se smrtí (a později jakoukoli tragickou životní událostí), který zahrnuje popírání, zlost, smlouvání, depresi a akceptaci. Na příkladu rozhovorů autorka ukazuje, jak zážitek blížící se smrti ovlivňuje pacienta, profesionály, kteří s ním pracují, i jeho rodinu, přičemž všem se snaží přinést naději, smíření a klid mysli.

Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry

Rozsah: 208 stran Cena: 289 Kč ISBN: 978-80-247-5538-0 Vydavatel: Grada Samostatná činnost sestry zahrnuje diagnostiku ošetřovatelských problémů v oblasti potřeb pacienta a erudované používání ošetřovatelské terminologie a diagnostických pojmů.

Alena Plháková

Učebnice obecné psychologie

Rozsah: 472 stran Cena: 240 Kč ISBN: 978-80-200-1499-3 Vydavatel: Academia Učebnice předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především poznávacích, motivačních a emocionálních procesů, publikace obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují.

Václav Smrčka, Vlasta Mádlová

Válečný chirurg

Rozsah: 602 stran Cena: 440 Kč ISBN: 978-80-246-2220-0 Vydavatel: Karolinum Autoři seznamují s profesními začátky Františka Buriana, zakladatele poúrazové plastické chirurgie. František Burian prožil balkánské války v letech 1912–1913 jako dobrovolník v srbském Bělehradu a bulharské Sofii, kde léčil vojáky z válečných poranění. Po vstupu do první světové války působil v uherském Temešváru, kde vedl chirurgické oddělení ve vojenské nemocnici. Během obou válek byl kontaktu se svou rodinou prostřednictvím dopisů, proto významnou část textu tvoří korespondence s manželkou. Z dopisů se mimo osobních sdělení dozvídáme o konkrétních zraněních vojáků a léčebných postupech, ale také o morálních dilematech lékaře uprostřed války a vzniku nového lékařského oboru – rekonstrukční plastické chirurgie.

Ohodnoťte tento článek!