nové knihy

Robert Ploier

Diferenciální diagnóza v pediatrii

Rozsah: 432 stran Cena: 1299 Kč ISBN: 978-80-247-5007-1 Vydavatel: Grada in der Kinder- und Jugendmedizin z nakladatelství Thieme. Obsahuje 100 symptomů a s tím souvisejících diferenciálně diagnostických kapitol s jednotnou strukturou. Kniha přináší více než 600 tabulek a četné přehledy, které se liší úhly pohledu (např. podle manifestace příznaků, etiologie, patogeneze, akutního či chronického vývoje).

Zdeňka Kuchynková a kolektiv

Dětská otolaryngologie

Rozsah: 144 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-247-4177-2 Vydavatel: Grada Autoři vybrali ke zpracování nejběžnější situace, s nimiž se setkali v ambulantní péči o děti s ORL onemocněním, jako je zánět středouší, faryngitida, rinosinusitida, adenoidektomie, tonzilektomie, vyšetření sluchu a infekční onemocnění. Dvě kapitoly se týkají nových informací o poruchách dýchání ve spánku a extraezofageálním refluxu.

Aleš Hahn

Otoneurologie a tinitologie

2., doplněné vydání Rozsah: 152 stran Cena: 249 Kč ISBN: 978-80-247-4345-5 Vydavatel: Grada Druhé vydání této pre- i postgraduální publikace bylo dopracováno podle posledních poznatků v oboru, byly doplněny některé progresivní vyšetřovací metody (např. počítačová posturografie TETRAX) a zařazena kapitola tinitologie i některé didaktické kazuistiky. První část knihy tvoří vyšetřovací metody, anatomické poznámky a zásadní rozdělení problematiky, druhá část je věnována jednotlivým onemocněním, třetí problematice tinitu.

Julius Špičák, Ondřej Urban a kolektiv

Novinky v digestivní endoskopii

Rozsah: 256 stran Cena: 499 Kč ISBN: 978-80-247-5283-9 Vydavatel: Grada Celobarevná publikace pro postgraduální výuku s 255 obrázky a 25 tabulkami zahrnuje technologické novinky stejně jako vývoj a použití endoskopie v základních klinických situacích (mikroendoskopie, cholangioskopie, endoskopická mukosektomie), pokroky v koloskopii a endoskopické ultrasonografii, stavění krvácení, využití ve screeningu kolorektálního karcinomu, v diagnostice nespecifických střevních zánětů a u Barrettova jícnu.

Jan Měšťák, Martin Molitor a kol.

Základy plastické chirurgie

2. vydání Rozsah: 212 stran Cena: 280 Kč ISBN: 978-80-246-2839-4 Vydavatel: Karolinum V obecné části knihy jsou popsány zásady fyziologického operování, možnosti ošetření poraněných tkání, krytí defektů transplantacemi a lalokovými plastikami, využití mikrochirurgie a endoskopie v plastické chirurgii. Ve speciální části se čtenář seznámí se současnými poznatky v operační léčbě různých vrozených a získaných vad, a to od obličejových rozštěpů přes vrozené vady rukou a genitálu po úrazy obličeje a končetin – včetně jejich řešení rekonstrukčními výkony pomocí mikrochirurgické techniky. Nově je zařazena kapitola o nádorových onemocněních prsu a rekonstrukci prsu po mastektomii a problematika léčby popálenin. Součástí publikace jsou i kapitoly o estetické chirurgii a řešení kosmetických vad.

Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu

Rozsah: 144 stran Cena: 249 Kč ISBN: 978-80-247-5304-1 Vydavatel: Grada Publikace slouží k lepší orientaci v problematice ošetřovatelské diagnostiky a analyzuje priority současného ošetřovatelství – efektivní diagnostický proces a jednotnou terminologii.

Leoš Navrátil a kolektiv

Nové pohledy na neinvazivní laser

Rozsah: 172 stran Cena: 399 Kč ISBN: 978-80-247-1651-0 Vydavatel: Grada Terapeutický laser je využíván v medicíně více než třicet let. Systematický výzkum zaměřený na intracelulární změny a metabolické pochody v organismu při fototerapii otevírá stále nové modifikace stávajících terapeutických schémat. Výrazným způsobem ovlivňuje tento typ léčby i technický rozvoj, rozšiřující indikační spektrum zejména v dermatologii a estetické medicíně, při léčbě pohybového aparátu, ve stomatologii, chirurgii a porodnictví.

Lenka Válková

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Rozsah: 112 stran Cena: 199 Kč ISBN: 978-80-247-5571-7 Vydavatel: Grada Kniha přináší návod jak pracovat s lidmi s deficitem v oblasti kognitivních funkcí a jak je ošetřovat. Naučí jak nedostatečnost odhalit, jak pracovat s testy a zabývá se i možnostmi modifikace konceptů ošetřovatelské péče pro účely rehabilitace kognitivních funkcí.

Iva Holmerová a kolektiv

Dlouhodobá péče

Geriatrické aspekty a kvalita Rozsah: 176 stran Cena: 249 Kč ISBN: 978-80-247-5439-0 Vydavatel: Grada Zdravotní problematika chronických stavů způsobujících disabilitu je náročná na znalosti i postoje zdravotnických pracovníků a jejich schopnost je zvládat a také koordinovat péči v týmech složených i z pracovníků v sociálních službách. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány problematice funkčního stavu a hodnocení jak somatických, tak psychických funkcí pacientů vyššího věku s ohledem na plánování a poskytování dlouhodobé péče, věnují se také interprofesní spolupráci. Obsáhlá část se zabývá problematikou kvality dlouhodobé péče a prezentuje výsledky projektu autorského kolektivu – kritéria kvality a standardy dlouhodobé péče.

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Lékař a pacient v moderní medicíně

Etické, právní, psychologické a klinické aspekty Rozsah: 192 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-247-5788-9 Vydavatel: Grada Vztah lékaře a pacienta je v knize reflektován a analyzován předními odborníky z oblasti etiky, práva, psychologie, sociologie, ale i hlavních klinických oborů – chirurgie, interní medicíny, gynekologie a porodnictví, pediatrie, praktického lékařství a dalších. Pozornost je věnována také speciálním otázkám, jakými jsou například rozhovor pacienta a lékaře, motivace pacienta k léčbě nebo stres ve vztahu lékaře a pacienta.

Andrej Drbohlav

Psychologie masových vrahů

Příběhy temné duše a nemocné společnosti Rozsah: 312 stran Cena: 469 Kč ISBN: 978-80-247-5599-1 Vydavatel: Grada Masový vrah ve srovnání s „běžnou“ populací jinak myslí, jinak žije, jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale zejména se zcela odlišně vyvíjí již od dětství. Je v mnoha případech produktem doby, v jistém smyslu slova nemocné společnosti a setkáváme se s ním po celém světě čím dál častěji. Lidstvo toho zažilo již mnoho a jsou činy, o nichž je potřeba mluvit, aby si lidé na konkrétních případech zla uvědomili, že k němu nesmějí být liknaví, nesmějí jej přehlížet, protože zlo je vysoce infekční. Tato kniha je o malých vzdorovitých, pokřivených a případně rozmanitě zneužívaných dětech, které skrze paranoidní a nenávistný vztah k lidem vyrostly ve skutečná monstra.

William Styron

Viditelná temnota

Paměti šílenství Rozsah: 104 stran Cena: 199 Kč ISBN: 978-80-262-0946-1 Vydavatel: Portál Poslední velké dílo Williama Styrona zaznamenává jeho postupný propad do deprese a následnou cestu k uzdravení. Popisuje události od jeho cesty do Paříže v roce 1985, kdy se začal jeho stav povážlivě zhoršovat, a formou koláže zážitků, sebereflexí, spekulací a reportážního líčení odhaluje příčiny a důsledky deprese, poukazuje na roli této nemoci v životě jiných spisovatelů (Camus, Levi, Gary) a dalších osobností, a vůbec otevírá mnohá, do té doby spíše přehlížená témata spojená s depresí. Naléhavost umělecké výpovědi je spojena s praktickými postřehy a úvahami.

Překlad knihy Differenzialdiagnosen

Ohodnoťte tento článek!