Nové knihy

Zuzana Humlová a kol.

Imunopatologické stavy v kazuistikách

Rozsah: 216 stran Cena: 370 Kč ISBN: 978-80-204-4124-9 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap Alergie, autoimunita a imunodeficience představují onemocnění, která se navzájem často prolínají. Proto je komplexně nazýváme imunopatologickými stavy. Porucha jedné složky imunitního systému může vést ke kaskádě dalších událostí. Důsledkem pak mohou být určité diagnostické i terapeutické rozpaky, které vedou ke ztížení časné diagnózy těchto onemocnění. Na příkladech jednotlivých pacientů jsou prezentována onemocnění řadící se mezi primární imunodeficience, vaskulitidy, autoinflamatorní onemocnění, lékové a potravinové alergie, autoimunitní polyglandulární syndromy, antifosfolipidový syndrom, neurologická a další onemocnění.
Zuzana Nevoralová, Jarmila Rulcová, Nina Benáková

Obličejové dermatózy

Rozsah: 256 stran Cena: 370 Kč ISBN: 978-80-204-4107-2 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap Autorky monografie, která doposud

27.5.2016 20:29:00

na našem trhu chyběla, jsou zakladatelkami sekce Akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti a největšími odbornicemi na danou problematiku v České republice. Společně předkládají čtenáři komplexní a recentní pohled na epidemiologii a patogenezi, klinický obraz, terapii, průběh a prognózu základních pěti obličejových dermatóz. Jedná se o akné, růžovku, demodikózu, periorální dermatitidu a seboroickou dermatitidu. V druhé části knihy je uvedena řada kazuistik zmíněných chorob – od lehkých po nejzávažnější formy. Text je doplněn bohatou obrazovou dokumentací, řadou schémat a tabulek.
Richard V. Goering, Hazel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini

Mimsova lékařská mikrobiologie

Překlad 5. vydání Rozsah: 568 stran Cena: 1290 Kč ISBN: 978-80-7387-928-0 Vydavatel: Triton Překlad již 5. vydání učebnice z nakladatelství Elsevier–Saunders, z roku 2013. Text je zaměřen hlavně na klinické aspekty mikrobiologie a infekčních onemocnění. Obsahuje sice základní údaje o obecných vlastnostech mikroorganismů, hlavní část je však koncipována podle orgánů a systémů postižených infekčními

onemocněními; nechybějí principy jejich diagnostiky a léčby. Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kolektiv

Farmakoterapie v geriatrii

Rozsah: 224 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-247-5229-7 Vydavatel: Grada Podávání medikamentů je nejčastější i nejvíce problematický způsob léčby seniorů, interdisciplinární publikace proto nabízí kromě komplexního pohledu na farmakoterapii v této věkové kategorii i praktické návody k eliminaci souvisejících problémů, ať už se nacházejí na straně pacienta nebo zdravotníků.
Radim Brdička, William Didden

Genetika v klinické praxi III.

Rozsah: 189 stran Cena: 300 Kč ISBN: 978-80-7492-226-8 Vydavatel: Galén Lidský genom není dokonalý a pravděpodobně obsahuje vedle „vhodných“ informací i takové, které mohou neblaze ovlivnit zdraví. Publikace nabízí čtenáři současný pohled na možnosti diagnostiky v různých oblastech naší genetické výbavy.
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

Rozsah: 144 stran Cena: 249 Kč ISBN: 978-80-247-5426-0 Vydavatel: Grada „Klinické doporučené postupy“ (KDP) jsou dokumentem, který shrnuje nejlepší současné důkazy týkající se zdravotní péče a předkládá je tak, aby implementace důkazů do praxe byla jasná a jednoznačná. Publikace seznamuje se základní charakteristikou, procesem tvorby, adaptace a aplikace KDP, jakož i s popisem vývoje a implementace KDP „Prevence pádů hospitalizovaných pacientů“.
NANDA International

Ošetřovatelské diagnózy 2015–2017

Rozsah: 464 stran Cena: 659 Kč ISBN: 978-80-247-5412-3 Vydavatel: Grada Nové české vydání oficiálního překladu Ošetřovatelských diagnóz NANDA International 2015– –2017 s revizí, doplněním a vyřazením

diagnóz pro toto období. Jan Mach

Medicínské právo – co a jak Praktické rady pro lékaře a zdravotníky

Rozsah: 135 stran Cena: 190 Kč ISBN: 978-80-7492-218-3 Vydavatel: Galén Jak řešit problémové situace, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat v běžné lékařské praxi, při řízení zdravotnického zařízení nebo provozování

soukromé lékařské praxe? Výklad či komentář k určitému problému vždy nabízí i řešení. Sigmund Freud

Psychopatologie všedního života O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu

Rozsah: 256 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-262-1027-6 Vydavatel: Portál Kniha z roku 1901 je založená na výzkumech chybných úkonů (zapomínání, přeřeknutí, chybné čtení, přepsání, přehmátnutí atd.). Ty lze podle Freuda racionálně vysvětlit jako produkt činnosti nevědomí, a vyloučit tak pouhou náhodu. Protože chybné úkony projevuje každý z nás, jsme podle autora všichni tak trochu neurotici. Kniha, která není tolik zatížena teorií a je spíše praktická než spekulativní, může sloužit jako vhodný úvod do Freudova učení.
Leoš Středa, Karel Hána

eHealth a telemedicína

Rozsah: 160 stran Cena: 199 Kč ISBN: 978-80-247-5764-3 Vydavatel: Grada Elektronizace zdravotnictví postupuje pomalu, rozšířenější je využití telemedicíny. Ta se prolíná jednotlivými lékařskými a zdravotnickými specializacemi a zasahuje i do oblasti sociální péče a speciální pedagogiky. Jde především

o dálkový přístup v oblasti terapie, elektronického vzdělávání a ukládání dat o pacientech, o konzilia na dálku a také o distanční monitoring pacientů. Tato vysokoškolská učebnice postihuje prvky zdravotnické informatiky, organizaci zdravotnictví včetně komerčních strategií zaměřených na zdraví, zdravotní servis a sdílení informací.

Novinky z vydavatelství Mladá fronta

Pavel Kohout

Kde je zakopán pes

Rozsah: 552 stran Cena: 399 Kč ISBN: 978-80-204-4089-1 Vydavatel: Mladá fronta Téměř autentické vylíčení nejdramatičtějšího úseku života spisovatele Pavla Kohouta, volně navazující na jeho předchozí dílo „Z deníku kontrarevolucionáře“. Tentokrát popisuje léta mezi intervencí Varšavského paktu v srpnu 1968 a 4. říjnem 1979, kdy byl autor spolu se svou ženou Jelenou násilně odsunut do Rakouska. Románový prvek spočívá v tom, že skutečný příběh skupiny zakázaných spisovatelů, jejich přátel i protivníků je vyprávěn drsnosrstému jezevčíku Edisonovi, který se stal bizarní obětí státního teroru. V současném vydání byla doplněna pravá jména osob a připojena řada fotografií pořízených autorem, který vydání znovu přečetl a jazykově upravil.
Dagmar Stryjová

Alois Hudec

Rozsah: 168 stran Cena: 249 Kč ISBN: 978-80-204-4070-9 Vydavatel: Mladá fronta Co všechno Aloise Hudce ovlivnilo, přibližuje v roce 80. výročí jeho největšího triumfu knížka Dagmar Stryjové. Lze se v ní dočíst třeba o velkém vlivu nejstaršího bratra, o jeho přísnosti, která formovala sebekázeň a disciplínu o 16 let mladšího Lojzy. Jsou v ní popsána nemalá zranění, jejichž následky s vypětím veškeré vůle překonával Alois Hudec před ziskem titulu mistra světa ve víceboji 1931 a při světovém šampionátu v Budapešti o 3 roky později. Můžete třeba také s překvapením zjistit, že za svůj titul mistra světa ve víceboji v Paříži zlatou medaili nikdy nedostal. Lee Harper

Postav hlídku

Rozsah: 232 stran Cena: 279 Kč ISBN: 978-80-204-3994-9 Vydavatel: Mladá fronta Nová kniha, která byla napsána již před vydáním fenomenální „Jako zabít ptáčka“ a odehrává se 20 let poté… Šestadvacetiletá Jana Luisa Finchová se vrací z New Yorku do Maycombu v Alabamě, aby navštívila svého otce. Doma zjišťuje, jak se její město i blízcí lidé pod tlakem politických i rasových motivů změnili. Najednou se jí začnou vybavovat vzpomínky na dětství a to, čemu vždy věřila, se začíná drolit. Prožívá také vztah se svým vyvoleným, který vzhlíží k jejímu otci. Ovšem ona sama si přestává být jista, že je to stále ten neochvějný hrdina, jenž stojí vždy na straně práva a spravedlnosti, jak se jevil v mládí…

Ohodnoťte tento článek!