Nové možnosti léčby IBD. Zvětšuje se rozdíl mezi Východem a Západem

Významné aspekty z oblasti terapie idiopatických střevních zánětů (IBD) přinesl XV. intenzivní kurz IBD pro lékaře a sestry, který proběhl letos 10. a 11. listopadu v pražském IKEM. Prezentované poznatky shrnul předseda České gastroenterologické společnosti prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Na které hlavní problémy z oblasti IBD se zaměřoval kurz a proč jsou významné?

Hlavní témata kurzu byla jako vždy zaměřena na aktuální možnosti diagnostiky a léčby nemocných s idiopatickými střevními záněty – s cílem využití nových vyšetřovacích metod, nové léčby a spolupráce s jinými odbornostmi, jako jsou chirurgové a nutricionisté. Velmi oblíbené jsou živé endoskopické přenosy s interaktivní diskuzí a s rozborem jednotlivých případů.

Jaké jsou inovace v terapii IBD?

Novinkou je zavedení léčiva Cortimentu MMX u nemocných s ulcerózní kolitidou, které je vhodné u lehčích forem onemocnění. V segmentu biologické léčby se diskutuje o optimální roli antiintegrinových protilátek vedolizumabu a na lepší časy se blýská s čerstvě schválenou terapií ustekinumabem v indikaci Crohnovy nemoci.

Můžete něco říci ke kontroverzím, o kterých se zde mluvilo?

Největším problémem je velmi omezená dostupnost nové inovativní terapie v klinické praxi. Určitá frustrace vychází především ze srovnání možností léčby v západních zemích Evropy a u nás. V SRN se léčí nejnovějšími biologickými preparáty více než pět tisíc nemocných se

Foto: archiv MF

střevními záněty. Možnost terapie je pro německé pacienty otevřená již dva roky, kdežto u nás je léčeno pouze několik z nich, a to na zvláštní paragraf. Ekonomický potenciál vyspělých zemí se v tomto srovnání projevuje drtivě a naše skromné až mizivé možnosti otevřít léčbu všem potřebným jsou pro lékaře velmi nepříjemné, zvláště když vědí, jaké řešení by konkrétnímu pacientovi mohlo pomoci.

Jaké změny přinášejí ECCO guidelines?

Hlavní předností je standardizovaný diagnostický postup v klinické praxi. S novými možnostmi léčby se ale pomyslné nůžky mezi Východem a Západem paradoxně rozevírají. Nicméně vytvoření ECCO guidelines je největším přínosem této organizace i z globálního světového hlediska.

Co by měli lékaři vědět o vztahu malignit a IBD?

Měli by si uvědomovat, že IBD mohou indukovat vznik malignit v tlustém a tenkém střevě. Měli by mít také na mysli, že imunosupresivní i biologická léčba zásahem do imunitních reakcí může u některých nemocných riziko malignit zvyšovat. Proto by do sledování měly být inkorporovány rovněž některé preventivní vyšetření a prohlídky, jež tato riziko minimalizují.

Ohodnoťte tento článek!