Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění

Peter Rohoň et al.

Rozsah: 240 stran Cena: 460 Kč ISBN: 978-80-204-4220-8 Vydavatel: Mladá fronta Edice: Postgraduální medicína Hematologie je mimořádně dynamické odvětví medicíny především díky novým

poznatkům o etiopatogenezi nádorových onemocnění. Chemoterapie, radioterapie nebo transplantace krvetvorných kmenových buněk v minulosti představovaly jedinou účinnou léčbu pro téměř celé spektrum hematologických malignit a byly spojeny s významnou mírou toxicity.
Snahou publikace je stručným a přehledným způsobem přiblížit základní informace o nových lécích, které využíváme

v hematologii, poskytnout analýzu jejich použití v širším kontextu interních

nemocí a předat praktické zkušenosti z reálné klinické praxe.

Ohodnoťte tento článek!