Nové poznatky o roli cytokininů

K překvapivému a významnému objevu dospěl mezinárodní tým vědců, mezi nimiž nechybějí čeští zástupci – prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., a Mgr. Ondřej Novák, Ph. D., z Laboratoře růstových regulátorů, která je součástí olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Vědci zjistili, že cytokininy, dosud známé jako rostlinné hormony, mají významnější roli, než se předpokládalo. Jeden z genů jejich metabolismu dokonce rozhoduje o infekčnosti tuberkulózy, což může být cenná informace pro vývoj nových léků. Práci publikoval prestižní časopis Molecular Cell. „Po dlouhé době je to velmi objevná práce v oblasti mykobakteriálních infekcí. Je důležitá pro pochopení mechanismu, proč bakterie způsobující tuberkulózu jsou tak odolné a dokáží proniknout i přes bariéry imunitního systému,“ uvedl profesor Strnad. Laboratoř růstových regulátorů, kterou vede, je společným pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.

Může pomoci vývoji tuberkulostatik

Na počátku práce stáli američtí biochemici a lékaři, kteří tyto bakterie studují již několik let. Ke svému překvapení zjistili, že obsahují také gen pro cytokininy, konkrétně Lonely Guy (zkráceně LOG gen). To je naprostý převrat, neboť dosud byly cytokininy spojovány zejména s rostlinami. Jelikož olomoučtí vědci mají ve světě v oblasti zkoumání těchto látek velké renomé, stali se součástí mezinárodního výzkumného týmu. „Tento článek poprvé ukazuje, že cytokininy ve své podstatě nejsou signální látky pouze u rostlin, ale jsou významné i v živočišné a bakteriální říši a mají mnohem více funkcí, než se předpokládalo,“ soudí Ondřej Novák. Tuberkulózní mykobakterie (Mycobacterium tuberculosis) dokáží v organismu projít obranným valem makrofágů, tedy buněk přirozené imunity. Ty proti nezvaným vetřelcům využívají oxid dusnatý (NO), tuberkulózní bakterie však umějí i tuto nástrahu zdolat. Dosud se nevědělo, proč tomu tak je. Vědci nyní zjistili, že klíčovou roli má právě cytokininový gen, který zesiluje účinek NO zabíjející bakterie tuberkulózy.
„Tyto informace mohou být významné pro medicínu i další obory. Jestliže cytokininy hrají takovou roli při vzniku tuberkulózy, je to důležitý poznatek například pro vývoje nových tuberkulostatik na bázi cytokininů,“ uzavřel Miroslav Strnad.

Ohodnoťte tento článek!