Nové radiodiagnostické oddělení v Nymburce

Průhledem CT jsou vidět zprava: starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera, primář oddělení RDG MUDr. Pavel Knytl a ředitelka Nemocnice Nymburk JUDr. Alice Opočenská.

Na konci února Nemocnice Nymburk oficiálně zprovoznila nové radiodiagnostické oddělení s CT přístrojem za téměř 26 milionů korun.

Více než 18 milionů korun z uvedené částky uhradily evropské fondy. Mezi nové vybavení oddělení dále patří rentgenový přístroj, ultrazvukový systém a systém pro digitální zpracování snímků a archivaci dat. Plně digitální přístroje umožní v Nemocnici Nymburk rychlejší a kvalitnější diagnostiku.

Do poloviny roku bude v nemocnici zrekonstruováno interní oddělení a zřízeno nové oddělení následné péče z bývalého gynekologického oddělení. Investici ve výši cca 10 milionů korun zaplatí město Nymburk, které je od května 2011 zřizovatelem a provozovatelem nemocnice.

Ohodnoťte tento článek!