Nové vydání učebnice urogynekologie anglicky a v elektronické podobě

Martan A.: New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology. Treatment of Stress Urinary Incontinence, Pelvic Floor Defects, and Overactive Bladder in Women; Maxdorf, Praha, 2015

Jednou z nejprogresivnějších oblastí gynekologie je její subspecializace urogynekologie. Opinion leaderem dynamicky se rozvíjejícího oboru je na evropské úrovni prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., urogynekolog a přednosta Gynekologickoporodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Profesor Martan se mimo jiné věnuje i popularizaci problematiky, která se týká zejména léčby inkontinence moči a rekonstrukčních operací pánevního dna. Jeho monografie „Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii, řešení stresové inkontinence moči, defektů pánevního dna a OAB u žen“ vyšla poprvé v roce 2011 v nakladatelství Maxdorf a stala se jednou ze základních učebnic oboru. Druhé, rozšířené vydání je aktualizováno vzhledem ke stále přicházejícím novým metodám, ale rovněž na základě větších zkušeností s těmito operacemi. Novinkou druhého vydání je kapitola věnovaná farmakoterapii inkontincence moči a hyperaktivního močového měchýře.

Tištěná i elektronická podoba

Knížka je učebnicí pojatou poněkud jinak než ty, které už existují u nás i v zahraničí. Věnuje se více praxi, navíc formátem je příručkou do kapsy. Nakladatel druhé, rozšířené vydání nechal přeložit do angličtiny a nyní ho vydává zároveň v tištěné a elektronické podobě.
Úspěch již české verze učebnice byl dán novým a praktičtějším pojetím obsahu i formy sdělení. Informuje o anatomii, fyziologii, patofyziologii a vyšetřovacích metodách u poruch dolních močových cest, konzervativní a operační léčbě inkontinence moči. Je i shrnutím různých operačních postupů řešení inkontinence moči a rekonstrukce pánevního dna, přičemž operace jsou zde často podrobně popsány.

Neocenitelná příručka

Úvod k vydání v angličtině napsala profesorka Annette Kuhnová z Univerzitní kliniky v Bernu (Švýcarsko). Monografii hodnotí jako výjimečnou knihu, která vyčerpávajícím způsobem probírá jednotlivá témata na základě autorovy dlouholeté klinické a vědecké zkušenosti. Podle profesorky Kuhnové je „neocenitelná pro všechny lékaře, kteří se připravují ke specializaci v urogynekologii, a bude sloužit i jako příručka pro zkušené chirurgy. Nové techniky, stejně jako komplexní aspekty farmakoterapie, jsou prezentovány komplexním a srozumitelným způsobem. Čtenář získává zcela aktuální přehled o subspecializaci urogynekologie. Kniha je vhodná také pro všeobecné gynekology, kteří se zajímají o urogynekologickou problematiku, a stejně tak pro urology. V budoucnu se všechny obory medicíny budou stále více setkávat s problémem stárnutí populace. V urogynekologii je pak zvláště důležité disponovat určitým,repertoárem‘ chirurgických technik, které umožňují individualizaci chirurgické léčby. Tato kniha pomůže porozumění a volbě nejlepší techniky pro konkrétní pacientku.“

Esenciální přínos pro moderní urogynekologii

Pregnatně a lapidárně svůj názor vyjádřil profesor Rechberger z Lublinu: „Tato velmi dobře srozumitelná kniha pokrývá všechny aspekty praktické urogynekologie s brilantními,tipy a triky‘ pro optimální terapeutické řešení u každé jednotlivé pacientky. Detailní popisy aktuálně prováděných chirurgických postupů mají mimořádnou praktickou hodnotu. Kniha prof. Martana představuje zásadní příspěvek k moderní urogynekologii.“ Profesor Heinz Kölbel z Univerzitní kliniky ve Vídni knížku označil za „esenciální přínos k moderní urogynekologii“.
Jak již bylo zmíněno, knížka je k dispozici v elektronické, tak i ve vydané „papírové“ podobě doslova do kapsy. Jsou zde QR kódy, které usnadňují nákup knihy či stažení krátkých videí několika operací. Kniha je mj. k dispozici na globálním portálu Amazon. com pod heslem „urogynecology“ či jménem autora.
Ocenit je třeba nejen autora a jeho počin, ale i odvážného českého nakladatele, který přišel na trh s elektronickým vydáním učebnice se záznamy na videu, a to za nízkou cenu. Snad to bude častější i u dalších odborných titulů.

Ohodnoťte tento článek!