Nové zdravotnické lůžko pro II. interní kliniku VFN

Jednou z cen pro královnu plesu sester, pořádaného v polovině března vydavatelstvím Mladá fronta, bylo zdravotnické lůžko od společnosti Linet. Vítězka, laborantka Mgr. Veronika Hauerová, lůžko 7. června slavnostně přenechala oddělení angiologické intenzivní péče ve VFN v Praze.

Předání daru, které se uskutečnilo v přednáškovém sále II. interní kliniky VFN, byli přítomni zástupci nemocnice i společnosti Linet. Na úvod komorní ceremonie promluvila ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph. D.: „Děkuji jednak naší vrchní laborantce Veronice Hauerové a jednak společnosti Linet za hodnotný a užitečný dar. Je dobře, že zrovna II. interní klinika dostane lůžko k dispozici, myslím, že si ho zaslouží.“ Sama vítězka posléze vyjádřila radost nad oceněním především z důvodu prospěšnosti pro pacienty.

Dar společnosti Linet ocenil přednosta kliniky prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., který rovněž vyzdvihl skutečnost, že lůžko bude umístěno právě na oddělení angiologické intenzivní péče, které považuje za ojedinělé. „Naše oddělení poskytující jedinečnou péči pacientům s onemocněním žil a tepen nemá v České republice obdoby,“ uvedl přednosta kliniky Linhart. Péče o pacienty se podle jeho slov díky lůžku opět o něco zlepší. „Pro sestry je důležité, aby měly moderní techniku, která je rozhodující v tom, jak je o pacienta postaráno,“ dodal Aleš Linhart.

Na přínosu lůžka pro vlastní práci sestry se shodly vrchní sestra kliniky Mgr. Jana Hrušková a staniční sestra angiologické JIP Bc. Marie Kratochvílová. Na základě dosavadních zkušeností ocenily především možnost snadného polohování pacientů a jejich transportu na operační sál. Marie Kratochvílová také poukázala na výhody antidekubitní matrace, která je dle jejích slov pro pacienty s onemocněním žil a tepen mimořádně důležitá.

O technologických přednostech lůžka v závěru promluvil také zástupce Linetu, obchodní manažer Filip Těšitel: „Nejde už jen o to, že lze díky našemu lůžku snadno manipulovat s pacienty. Lůžko dokáže vysílat na centrální počítač v sesterně signály o tom, co se s pacientem děje, v jaké je poloze, jestli třeba z lůžka vstává apod.
Tato data pomáhají sestrám udržet přehled o pacientech i na odděleních s mnoha lůžky.“

Zleva: Jana Hrušková, Dita Svobodová, Filip Těšitel, Jean-Claude Lubanda, Aleš Linhart, Veronika Hauerová

Ohodnoťte tento článek!