Novinářská cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Do konce dubna můžete poslat návrhy na ocenění nových publicistických počinů v oblasti duševních onemocnění.

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlašuje novinářskou cenu 2015–2016 za publicistický, reportážní či naučný článek, případně filmový dokument (publikovaný od posledního udělení ceny v říjnu 2015 dosud), který představuje významný příspěvek k porozumění duševním onemocněním, ke zlepšení postavení duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.
Návrhy posílejte do 30. 4. 2016 na adresu: hpap@seznam.cz, budou posouzeny pětičlennou nezávislou komisí složenou z řad psychiatrů a novinářů. Výsledky budou vyhlášeny na XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn 2016.
Více informací na webových stránkách www.psychiatrie.cz.

Ohodnoťte tento článek!