Novinky v české vědě

Ocenění mediků LF MU na Evropském radiologickém kongresu – ECR 2017

V rámci studentské sekce letošního ročníku Evropského radiologického kongresu (ECR 2017) byla oceněna práce dvou studentů LF MU – Martina Jakuba Arbeta a Tomáše Jůzy, kteří prezentovali studii týkající se akumulace lipozomálního doxorubicinu v tkáních ošetřených radiofrekvenční ablací a ireverzibilní elektroporací (The accumulation of liposomal doxorubicin in tissues treated by radiofrequency ablation and irreversible electroporation in liver: in vivo experimental study on porcine models MJ Arbet,T Juza, T Andrasina, J Jaros, M Broz, D Cervinka, SN Goldberg). Práce vznikla pod vedením MUDr. Tomáše Andrašiny, Ph. D., a prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, přednosty Kliniky radiologie a nukleární medicíny. Studie byla provedena v rámci širší spolupráce s profesorem SN Goldbergem (Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center), který navštívil KRNM LF MU a FN Brno v rámci programu hostujících profesorů v roce 2015.

Práce autorů byla vybrána jako nejlepší prezentace v kategorii studentské sekce. Symbolické ocenění bylo našim studentům a vítězům v dalších kategoriích, kteří byli z Mnichova, Moskvy a Cambridge, předáno v rámci slavnostního vyhlášení během ECR. Celkem se kongresu účastnilo okolo tří tisíc studentů z 16 zemí včetně Jižní Ameriky, Japonska, Číny a USA. FN Brno

Výzkumníci FNUSA-ICRC zkoumají vliv jógy na poruchy paměti

V Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) začalo zkoumání vlivu všímavosti (mindfulness) na poznávací schopnosti, deprese, pozornost a imunitní profil vzorku seniorů starších 55 let s mírnou kognitivní poruchou.

Všímavost je schopnost být zaměřen na přítomný okamžik. Průměrný věk obyvatel vyspělých zemí se zvyšuje, ale současně roste počet seniorů trpících demencí, Alzheimerovou chorobou nebo jejich předstupněm – mírnou kognitivní poruchou. Výzkumníci proto intenzivně hledají různé možnosti, jak oddálit nástup a jak zmírnit průběh těchto onemocnění. Jednou ze zkoumaných metod je vliv meditace na oblast kognitivních (poznávacích) funkcí. „Třicet dobrovolníků, kteří byli vybráni mezi pacienty naší studie o stárnutí mozku, absolvuje osmitýdenní program, který využívá techniky v mnohém shodné s klasickou jógou (meditace, soustředění na dech a jiné techniky všímavosti). Trénink je vedený zkušeným instruktorem,“ vysvětluje Kateřina Sheardová, vedoucí brněnské části České studie o stárnutí mozku a lékařka I. neurologické kliniky FNUSA. „V průběhu projektu účastníci absolvují třikrát podrobné vyšetření zaměřené na kognitivní funkce, stres, úzkost a depresivitu a stav imunitního systému, poprvé před zahájením meditačního programu, druhé týden po jeho skončení a poslední půl roku po skončení programu,“ doplňuje Sheardová.

Účastníci projektu tak absolvují paměťové testy, testy pozornosti a exekutivních funkcí, testy na úzkost a depresivitu a vyplní dotazník s otázkami odhalujícími kvalitu jejich života. Ze vzorků krve bude analyzován jejich imunitní profil a z analýzy slin potom úroveň jejich stresu. „Jóga pomáhá jako prevence mnoha nemocí, to je doloženo různými výzkumy,“ říká Kateřina Sheardová.

Mírná kognitivní porucha je lehčí porucha paměti nebo poznávacích funkcí. Člověk s mírnou kognitivní poruchou má s pamětí, soustředěním, rozhodováním nebo orientací o něco větší potíže, než odpovídá jeho věku, ale nesplňuje kritéria pro diagnózu demence. Mírná kognitivní porucha na rozdíl od demence totiž nebrání v každodenních aktivitách a soběstačnosti, ale může se přesto časem v demenci vyvinout.
FNUSA

Ohodnoťte tento článek!