Novinky v kardiologii 2016 dotištěny

Publikace „Novinky v kardiologii 2016“ z pera autorského kolektivu pod vedením prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., FESC, MBA, která vyšla v nakladatelství Mladá fronta v edici Postgraduální medicíny, se pro velký zájem dočkala dotisku.

Zájemci si mohou knihu objednat prostřednictvím webu kniha.cz, slovenští čtenáři mohou využít internetové stránky medical-services.sk.
Publikace „Novinky v kardiologii 2016“ představuje ojedinělý soubor 36 originálních kapitol, které jsou zaměřeny na interpretaci výsledků vlastního výzkumu a publikovaných prací pro každodenní klinickou praxi kardiologů, internistů, praktických lékařů a všech, kteří se o obor kardiologie zajímají. Cílem bylo prezentovat nové pohledy na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, a to nejen interpretací doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, ale především zaměřením na ty oblasti kardiologie, které zasahují významné množství našich pacientů, jako je zejména srdeční selhání, hypertenze, dyslipidemie, fibrilace síní, chlopenní vady a řada dalších, klinicky orientovaných oblastí. Jednotná koncepce kapitol, uvedená poselstvím pro klinickou praxi, umožní rychlou orientaci v problematice, text je přiměřeného rozsahu, rovněž tak množství literárních citací. Publikace aktuálních medicínských a technologických poznatků je živoucí organismus, jenž si zaslouží každoroční update a přináší tak kontinuální řadu nejnovějších informací v oboru.

Ohodnoťte tento článek!