Novinky v kardiologii

V souvislosti s vydáním nového knižního titulu Mladé fronty Novinky v kardiologii 2015 uspořádala Postgraduální akademie 25. června v pražské Žižkovské věži odborné sympozium věnované touto tématu.
POSTGRADUÁLNÍ AKADEMIE

Edukační publikace Novinky v kardiologii 2015 vznikla pod edičním vedením prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., přednosty I. interní kliniky kardiologické FN Olomouc. Kniha reflektuje současný dynamický vývoj oboru v pěti přehledných částech. Jsou věnovány novým doporučením Evropské kardiologické společnosti, ischemické chorobě srdeční včetně aktuálního pohledu na strategii antiagregační léčby po infarktu myokardu s využitím nových molekul, výraznému rozvoji možností kombinované léčby hypertenze, tromboembolismu (jedné z nejvíce diskutovaných oblastí kardiologie s výrazným přesahem do dalších oborů), srdečnímu selhání, léčbě pacientů s vrozenými srdečními vadami, managementu vzácných onemocnění a novinkám v léčbě plicní arteriální hypertenze.
Při zvažování koncepce knihy byly osloveny významné osobnosti české kardiologie – je tedy nejen shrnutím novinek v oboru, ale také příkladem vzájemné spolupráce řady odborníků napříč českou kardiologií a kardiocentry.

Sympozium

V duchu knihy bylo koncipováno i sympozium Novinky v kardiologii, na kterém byla kniha slavnostně pokřtěna a v jehož rámci prezentovali své příspěvky prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. (Nová perorální antikoagulancia – kdy, komu a jak?), doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph. D. (Extrakorporální resuscitace), doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. (Léčba žilní trombózy v roce 2015 – praktické aspekty), prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (Akutní plicní embolie – diagnostika a léčba), MUDr. Hana Skalická, CSc. (Nekardiální chirurgie u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními), doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph. D. (Současná strategie protidestičkové léčby u pacientů po infarktu myokardu), prof. MUDr. Josef Kautner, CSc. (Kdy správně indikovat pacienta ke katetrizační ablaci fibrilace síní) a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. (Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií).

Prof. Aleš Linhart
Prof. Miloš Táborský

Ohodnoťte tento článek!