Novinky v oblasti preventivní kardiologie

5. června patřily prostory Erbia Congress Centra sympoziu Preventivní medicína. Úvodní slovo pronesla prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., z Pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

Prof. Adámková se ve svém příspěvku zaměřila na pacienty po operaci aortokoronárního bypasu léčené v IKEM v letech 1971–2016. Kardiovaskulární onemocnění představují v České republice hlavní příčinu úmrtnosti. Chirurgická léčba srdečně-cévních onemocnění může být bezpečná, pokud pacienti dodržují zásady zdravého životního stylu.
Obezita v kardiovaskulární prevenci u pacientů po kardiovaskulárních výkonech byla proto tématem pro MUDr. Martinu Vitáskovou, CSc. MUDr. Bc. Věra Mrázková se zaměřila na další, neméně důležitou součást prevence – kardiovaskulární rehabilitaci v pooperačním období, která se zahajuje na pooperačním lůžku a měla by pokračovat co nejdéle i po stabilizaci zdravotního stavu pacienta. Účastníci sympozia si vyslechli i příspěvky z dalších oborů, například z pneumologie či genetiky. Akci pořádala Mladá fronta v rámci Postgraduální akademie.

Věra Adámková a Václava Bártů

Ohodnoťte tento článek!