Novinky v pneumologii

Další z akcí Postgraduální akademie bylo odborné sympozium Novinky v pneumologii, které proběhlo 24. 6. 2015 v Žižkovské věži v Praze. Odbornou garanci poskytla přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Pneumologie zaznamenala v posledních letech řadu zásadních proměn. Jejich důsledkem je možnost větší specializace uvnitř odborností souběžně s velkým přesahem do jiných oborů prostřednictvím vstřebávání poznatků z patofyziologie, imunologie, mikrobiologie, biologie a genetiky. Role pneumologie je zcela zásadní při řešení obstrukčních plicních procesů, jakými jsou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a bronchiální astma, respiračních zánětů včetně pneumonie, nitrohrudních nádorů i traumat hrudníku. Pneumolog je také rozhodujícím odborníkem pro prevenci, diagnostiku a dispenzarizaci tuberkulózy, která bude naši civilizaci ohrožovat ještě dlouhý čas.
V souvislosti s pneumologií nelze nezmínit karcinom plic – nejčastější příčinu úmrtí na zhoubný nádor. Ukazuje se, že významným přínosem v léčbě pacientů s tímto onemocněním může být imunoterapie, i když v této oblasti zůstává mnoho nezodpovězených otázek a nové léčebné postupy, které posilují imunitní systém v boji proti rakovině plic, jsou předmětem probíhajících výzkumů.
Uvedeným tématům se věnovali přednášející – prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (Karcinom plic v roce 2015), MUDr. Viktor Kašák (Asthma bronchiale v roce 2015), doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph. D. (Intersticiální plicní procesy v roce 2015), MUDr. Zuzana Perná (Výsledky léčby závislosti na tabáku), prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc. (Chronická obstrukční plicní nemoc v roce 2015) a MUDr. Jiří Wallenfels (Tuberkulóza v České republice a ve světě).

MUDr. Viktor Kašák
Prof. Jana Skřičková

Ohodnoťte tento článek!