Novou léčbu TBC testují Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic ve spolupráci s dalšími zdravotnickými organizacemi zahájili významné klinické testy, jejichž cílem je přinést zcela nový způsob léčby nejtěžších forem tuberkulózy (TBC). Novou léčbu započal minulý týden první pacient v Gruzii.

Klinické testy jsou součástí projektu endTB (expand new drug markets for TB), jehož cílem je urychlit a rozšířit přístup k lepší a kratší léčbě rezistentních forem tuberkulózy. Projekt se zaměřuje na 15 zemí napříč třemi kontinenty. Do léčby chce zařadit zhruba 2600 pacientů s multirezistentní tuberkulózou. Do samotných klinických testů se zapojí na 750 pacientů napříč šesti zeměmi: Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Lesothem, Peru a JAR.

Mezi rezistentní formy TBC patří multirezistentní tuberkulóza (MDR-TBC), odolná vůči antibiotikům první linie, anebo závažnější extenzivně rezistentní tuberkulóza (XDR-TBC), na kterou nezabírají ani antibiotika druhé linie. Svět v boji s těmito formami TBC pokulhává, ročně se přitom objeví půl milionu nových případů. Rezistentní formy TBC jsou stejně nakažlivé jako běžná tuberkulóza, jejich léčba je ale značně komplikovanější. O MDR-TBC a XDR-TBC se někdy mluví jako o „ebole s křídly“, úspěšnost léčby těchto forem TBC je totiž obdobná úspěšnosti léčby eboly, tuberkulóza se však na rozdíl od eboly šíří vzduchem.

Kratší bezinjekční léčba

Současná léčba multirezistentní tuberkulózy je dlouhá (trvá až 24 měsíců), neefektivní (úspěšnost vyléčení se pohybuje kolem 50 procent) a mnohdy má vážné vedlejší účinky včetně akutních psychóz či trvalé hluchoty. Pacienti musí po dobu měsíců každodenně snášet bolestivé injekce a během léčby spolykat až 14 tisíc prášků. Protože je léčba dlouhá a cenově nákladná, je v mnoha postižených zemích prakticky nedostupná. V rámci snahy vyřešit tento problém se ve třetí fázi klinických testů zkoušejí dva nové léky – bedaquilin a delamanid. Cílem je šetrnější a radikálně kratší (devítiměsíční) léčba multirezistentních forem TBC, která by se obešla bez injekcí. Nové léky budou v rámci experimentální terapie kombinovány s dosavadní léčbou, jako je klofazimine, linezolid, fluoroquinolones či pyrazinamide.

Klinické testy, které Lékaři bez hranic spolufinancují, těží z expertizy Lékařské fakulty Harvardovy univerzity, asociace Epicentre a Institutu tropické medicíny v Antverpách. Týmy, které klinické testy provádí, v jednotlivých zemích úzce spolupracují s ministerstvy zdravotnictví, národními programy pro léčbu tuberkulózy, WHO a etickými komisemi.

Ohodnoťte tento článek!