Nový systém smluvní politiky VZP podporuje i její správní rada

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vyhodnotila prvních pět měsíců systému jednotné smluvní politiky, kdy o žádosti o uzavření nové či rozšíření stávající smlouvy se zdravotnickým zařízením rozhoduje komise pro smluvní vztahy a rozkladová komise. Správní rada systém považuje za přínosný.

Od dubna letošního roku byl vedle shora uvedených komisí zaveden také institut žádosti o přezkum, u nějž se žadatel může domoci přezkoumání rozhodnutí u další instance. V případě rozhodnutí regionálních poboček je další instancí komise pro smluvní vztahy, pokud rozhoduje centrála, je žádost postoupena rozkladové komisi. Pojišťovna se při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotní péče řídí jednak hlediskem zajištění dostupnosti ve všech oborech a odbornostech, ale ohlíží se také na celkový i regionální rozpočet svých poboček.

Zveřejnění na internetu

„Během dvou jednání komisí bylo hodnoceno 231 žádostí. U 134 případů byla požadována nová smlouva, rozšíření či změnu stávajících smluv požadovalo 97 poskytovatelů. Doporučeno bylo 91 žádostí, nedoporučeno 131, 9 jich bylo odloženo. Definitivním závěrem rozkladové komise bylo 14 žádostí o přezkum,“ uvedl předseda správní rady VZP Jiří Běhounek s tím, že správní rada bude požadovat vyhodnocení za celý rok, ale už nyní lze říci, že rada rozvoj tohoto systému podporuje. Jak Jiří Běhounek dále uvedl, postup hodnocení žádostí považuje za transparentní, všechny žádosti jsou zveřejněny na internetu. Například žádost o novou smlouvu je zveřejněna do 5 pracovních dnů. Do měsíce pak regionální pobočky připraví a uveřejní podrobný rozbor a poté i rozhodnutí, zda žádosti pojišťovna vyhoví. Pojišťovna přitom zohledňuje nejen dostupnost péče v regionu, ale i technické a personální vybavení, spektrum nasmlouvaných výkonů, jejich frekvenci, kalkulaci odhadu výše ročních nákladů či žadatelovy smluvní vztahy s ostatními zdravotními pojišťovnami.

Hospodaření pojišťovny

Jak novináře informoval člen správní rady, poslanec Jiří Skalický, v srpnu 2015 pojišťovna převedla dalších 200 milionů korun do rezervního fondu, kam od května 2015 odešlo celkem 500 milionů. „Pokud se poměr mezi výběrem pojistného a náklady bude vyvíjet jako doposud, lze na konci roku očekávat splnění pojistného plánu i naplnění rezervního fondu,“ uvedl radní Skalický a dodal, že zůstatek na běžném účtu VZP činí nyní 3,9 miliardy. Pojišťovna k srpnu disponovala na základním fondu zdravotního pojištění 1,9 miliardy, přičemž zdravotně pojistný plán počítal s částkou 0,9 miliardy.
„Pozitivní vývoj je způsoben stále trvajícím trendem, kdy se příjmy z výběru zdravotního pojištění pohybují na 101 procentech zdravotně pojistného plánu a náklady se daří držet na 100 procentech; stále je zde 1 procento ve prospěch hospodaření pojišťovny. Z těchto dat lze předběžně učinit dva závěry. Za prvé je reálný předpoklad, že bude splněn zdravotně pojistný plán pro rok 2015. Za druhé, že i ke konci letošního roku by VZP neměla mít problém s cash-flow, s ohledem na platební morálku vůči zdravotnickým zařízením na konci roku,“ vypočetl Jiří Skalický.

Ohodnoťte tento článek!