Nový způsob léčby hypertenze

Po světovém prvenství v léčbě hypertenze ultrazvukovým působením na karotické tělísko kardiologové z Nemocnice Na Homolce jako první v ČR zahájili klinický výzkum nové možnosti léčby hypertenze – za pomoci alkoholu. U pacientů, kteří nemají detekovatelné karotické tělísko, je to další možná cesta k jejich léčbě.

Tato nefarmakologická léčba je určena pacientům s extrémně vysokým krevním tlakem, kterým nepomáhají léky. Při zákroku se do okolí ledvinných tepen aplikuje dehydrovaný alkohol za účelem vymizení aktivity sympatických nervových vláken. Doposud používané katétrové systémy k provedení tohoto zákroku (s výjimkou externě aplikované ultrazvukové energie) nebyly vždy technicky účinné a neprokázaly výjimečný efekt. Cílem zákroku v této oblasti je postihnout pokud možno všechny nervové pleteně sympatického nervstva, které probíhají kolem ledvinných tepen. Speciální katétr určený k aplikaci alkoholu má vysunovací mikrojehličky, pomocí nichž se přes cévní stěny ledvinné tepny aplikuje koncentrovaný 96% alkohol do oblasti, kde probíhají nervová vlákna. Jejich cíleným narušením se pak docílí následného snížení krevního tlaku. Zákrok provádí jen 20 pracovišť v Evropě a je certifikován značkou CE. Do projektu bude postupně zařazeno 120 nemocných, kterým bude aplikováno 0,6 ml dehydrovaného alkoholu. Pacienti jsou pečlivě vyšetřeni ultrazvukem renálních tepen před výkonem a po zákroku (renální duplexní sonografie). Primárním cílem studie je průkaz účinnosti, tedy: • dojde ke snížení průměrného 24hodinového ambulantního systolického krevního tlaku po zákroku ve srovnání se vstupními hodnotami podle měření při kontrole po 6 měsících, • dojde ke snížení počtu antihypertenziv a jejich dávek, • kontrolní vyšetření CT nebo MR neprokáže poruchu průchodnosti ledvinných tepen. (Zdroj: Nemocnice Na Homolce)

Ohodnoťte tento článek!