Novým ředitelem Stodské nemocnice bude Alan Sutnar

Novým ředitelem Stodské nemocnice, a. s., se od 1. března 2014 stane MUDr. Alan Sutnar, Ph. D. Na základě výsledků výběrového řízení o tom na mimořádném jednání rozhodla Rada Plzeňského kraje.

Bývalý ředitel Stodské nemocnice MUDr. Jiří Suda se vzdal svého postu v srpnu 2013. Prozatímním vedením společnosti byl pověřen jeho náměstek pro lékařskou péči a odborný zástupce MUDr. Roman Tytl s tím, že nemocnici povede do doby, než bude vybrán v řádném výběrovém řízení nový ředitel.

„V polovině prosince se konalo dvoukolové výběrové řízení. Psychologické testy, zaměřené především na manažerské předpoklady a pracovní výkonnost, úspěšně vykonalo osm uchazečů. Z nich se jeden rozhodl nepokračovat ve druhém kole. Ústní pohovor, během něhož kandidáti mimo jiné představili svoji vizi fungování Stodské nemocnice, absolvovalo sedm uchazečů. Na místo ředitele Stodské nemocnice výběrová komise doporučila Alana Sutnara,“ uvedla tisková mluvčí Plzeňského kraje Šárka Stará.

MUDr. Alan Sutnar, Ph. D., pracuje od roku 1997 na Chirurgické klinice LF UK a FN Plzeň, od roku 2009 zde působí jako odborný asistent a zástupce vedoucího oddělení B. Absolvoval několik profesních stáží ve Francii.

Ohodnoťte tento článek!