NÚDZ: Droga podobná extázi zabíjela

Droga užívaná jako náhrada extáze je nečekaně toxická. Dávka původně považovaná za bezpečnou zabíjela v 90 % případů, zjistili čeští vědci.

S překvapivým objevem přišli vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Zkoumali populární drogu MDAI (známou též jako mindy nebo sparkle), která je užívána jako obdoba tzv. extáze (MDMA). Objevili, že droga je nečekaně toxická a při určitém způsobu podání je v 90 % případů smrtelná.

Dávka neměla být smrtelná

Tým vedený MUDr. Tomášem Páleníčkem uskutečnil sérii pokusů na potkaním modelu s cílem objasnit, jak MDAI působí. „Zkoumáme účinky a dopady řady nových rekreačních drog. V současné době víme o drogách, jako je MDAI, velice málo. Naším cílem je zodpovědět otázky týkající se jejich vlivu na chování, mozek a celé tělo,“ popisuje MUDr. Páleníček. Testy zahrnovaly různě vysoké dávky drogy. Podkožně aplikovaná nejvyšší dávka (40 mg/kg) nebyla zamýšlena jako smrtelná. Přesto se ukázala být z 90 % smrtelnou, a to do hodiny od injekční aplikace. Výsledky dalších měření odhalily, že i dávka kolem 28 mg/kg podaná podkožně je smrtelná pro 50 % zvířat.
Toxicita byla pozorována u zvířat umístěných společně v jedné kleci. Díky této podmínce, která imituje prostředí tanečních parties, došlo k výraznému vzestupu tělesné teploty a pocení zvířat (pro potkany zcela netypické) v důsledku tzv. serotoninového syndromu. U jedinců, kteří byli po aplikaci umístěni samostatně, nedošlo k tak výrazné změně teploty. U uhynulých zvířat byl jako příčina úmrtí určen otok mozku s multiorgánovým selháním v důsledku tzv. diseminované intravaskulární koagulopatie. Příznaky jsou důsledkem zmíněného serotoninového syndromu, který je nejobávanější smrtelnou komplikací spojenou s užitím drogy extáze a podobných. Již dávka 20 mg/kg vedla k závažným projevům toxicity na játrech a plicích.

I orální užití je nebezpečné

„Při orálním podání zvířata dávku 40 mg/kg bez problémů přežila. I přesto doporučujeme brát v potaz její potenciální nebezpečí. Užívání MDAI je v porovnání s MDMA mnohem riskantnější. Uživatelé sami popisují účinky MDAI jako nepříliš silné, což vede k nutkání vzít si drogy hodně nebo ji zkombinovat s jinou, přitom jsou již evidována úmrtí i po samotném MDAI. Varujeme tedy veřejnost před touto drogou. Injekční podání je pak zvláště nebezpečné. Navíc většina drog z internetového prodeje nebo pořízená na ulici velmi často obsahuje jiné látky, než za jaké jsou vydávány. Rekreační uživatelé by tedy měli počítat s možností, že si mohou MDAI a jiné nebezpečné látky vzít nevědomě,“ zdůrazňuje MUDr. Páleníček. (Zdroj: NÚDZ)

Ohodnoťte tento článek!