Nursing care plans. Diagnoses, Interventions, and Outcomes

Akademické vydavatelství Elsevier vydávající zdravotnickou vědeckou literaturu pro odbornou zdravotnickou veřejnost z celého světa vydalo publikaci s názvem „Nursing Care Plans. Diagnoses, Interventions, and Outcomes“.

Jejími autorkami jsou Meg Gulanicková, PhD, APRN, z Loyola University Chicago a Judith L. Myersová, RN, MSM, z Grand View University Des Moines Iowa. Tato publikace vychází v roce 2014 již v osmém vydání (předchozí publikace byly editovány v letech 2011, 2007, 2003, 1998, 1994, 1990, 1986).
Kniha má 979 stran a obsahuje celkem 15 kapitol: (1) Using Nursing Care Plans to individualize and Improve Care,(2) Nursing Diagnosis Care Plans, (3) Health Promotion and Risk Factor Management Care Plans, (4) Basic Nursing Concepts Care Plans, (5) Cardiac and Vascular Care Plans,(6) Pulmonary Care Plans, (7) Neurological Care Plans, (8) Gastrointestinal and Digestive Care Plans, (9) Musculoskeletal Care Plans, (10) Hematolymphatic, Imunological, and Oncological Care Plans, (11) Renal and Urinary Tract Care Plans, (12) Men’s Health Care Plans, (13) Women’s Health Care Plans, (14) Endocrine and Metabolic Care Plans, (15) Integumentary Care Plans.

Nová témata a kapitoly

Obsahové uspořádání knihy tvoří primární zdroj, který sestry používají k plánování péče o stále rozmanitější populaci klientů/pacientů. Osmé vydání knihy je nejrozsáhlejší v této oblasti na knižním trhu, s 217 plány ošetřovatelské péče pokrývá nejběžnější ošetřovatelské diagnózy a klinické problémy v interněchirurgickém ošetřovatelství. Plány ošetřovatelské péče se zaměřují na klienty/pacienty s akutními a chronickými stavy v akutní, ambulantní i domácí péči.
Nově jsou v obsahu publikace zařazeny plány péče z oblasti prevence předčasných úmrtí spojených s nezdravým životním stylem (nezdravá výživa, obezita, kouření tabáku, nezvládání stresu, spánkový deficit, sedavý způsob života a další). Na tuto problematiku se orientuje nová kapitola (3) obsahující 8 plánů péče zaměřených na podporu zdraví a redukci rizikových faktorů: zdraví prospěšné chování včetně ukončení kouření, snaha o udržování programu pravidelné tělesné aktivity, snaha o posilování imunity organismu, snaha o zlepšení výživy, spánku, zlepšení managementu stresu, hmotnosti aj. V další nové kapitole (4) je věnována pozornost speciálním, běžně používaným intervencím, jako je péče o centrální venózní vstupy, terapie krevními deriváty, podání totální parenterální a enterální výživy. Plány péče v této kapitole se zaměřují i na různá onemocnění a klinické stavy včetně smrti a umírání, na běžné změny nálad (deprese a bipolární poruchy), zneužívání návykových látek a chirurgickou praxi (předoperační a pooperační péči).

Zdroj cenných poznatků

Kniha poskytuje detailní úvod ke každému plánu péče, který slouží jako základ pro porozumění ošetřovatelské péči (intervencím) u konkrétních ošetřovatelských diagnóz nebo chorobných stavů. Obsah týkající se bezpečí pacientů a prevencí komplikací zahrnuje prevenci pádů, prevenci vzniku dekubitů, infekce aj. Plány péče zahrnují posouzení a terapeutické (ošetřovatelské) intervence v průběhu poskytované péče. Kapitola (2) také obsahuje části o edukaci klienta/pacienta a kontinuitě péče pro každou ošetřovatelskou diagnózu. Zdůvodnění (rationales) pro další posouzení a terapeutické intervence odpovídají současné ošetřovatelské praxi založené na důkazech, standardech a směrnicích pro klinickou praxi v ošetřovatelství. V plánech péče jsou také začleněny nejnovější klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC) a klasifikace ošetřovatelských výsledků (NOC). Kniha je cenným zdrojem vědeckých poznatků pro moderní ošetřovatelskou praxi v 21. století pro Českou i Slovenskou republiku.
Knihu je možné zakoupit na adrese: www.nejlevnejsi-knihy.cz/kniha/nursingcare-plans-2066448.html

O autorovi| Doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph. D. Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dagmar.mastiliakova@tnuni.sk

Ohodnoťte tento článek!