Obchod divize Medical Services vede Kristína Kupcová

Od 1. září se obchodní ředitelkou divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta, a. s., stala Kristína Kupcová.

Ke změně dochází v rámci rozvoje divize Medical Services a nárůstu pořádaných odborných akcí za poslední rok. V roce 2015 rozšířila divize produkci odborných knih o 30 % a podařilo se etablovat společný projekt s Českou lékařskou komorou – Postgraduální akademii, cyklus vzdělávacích sympozií pro lékaře. Do konce roku 2015 bude divize pořádat řadu odborných akcí, z nichž nejvýznamnější je konference Zdravotnictví 2016, která naváže na úspěšný minulý ročník a jíž se zúčastní zástupci politické i odborné reprezentace. Konference má ambici stát se nejvýznamnější akcí svého druhu na českém trhu.
Úkolem Kristíny Kupcové bude zajistit ekonomický růst rozvíjením nové obchodní strategie, rozšíření nabídky služeb, realizace nových aktivit a plnění nových obchodních cílů. Významnou příležitostí bude využití kombinace tří hlavních produktů divize Medical Services, a to širokého portfolia odborných časopisů (včetně časopisu Zdravotnictví a medicína), odborných knih pro lékaře a odborných akcí. Kombinace těchto aktivit je významnou konkurenční výhodou vydavatelství Mladá fronta.

Ohodnoťte tento článek!