Obezita a sexualita u mužů a žen

V poslední době jsou sexuologové často dotazováni na to, zda není stále více se šířící nadváha mezi českou populací komplikací pro sexuální vztahy.

Slovo obezita pochází z latinského obésus, tedy tučný, statný nebo vykrmený. Literatura uvádí, že poprvé se s tímto pojmem setkáváme v anglicky psané publikaci z roku 1651 Mataotechnia Medicina Praxeuus od N. Biggse.
Jaké jsou vlastně hlavní příčiny obezity, nejdeme-li vysloveně po závažných medicínských diagnózách? Nejčastějším důvodem je klasické přejídání, tedy vyšší příjem než výdej. Je způsobeno například zvýšenou chutí k jídlu, nevhodným složením stravy, nedostatkem pohybu, ale také jinými důvody, jakými jsou deprese nebo nedostatek spánku. Významným faktorem ale může být například i dědičná dispozice.
Nemalou měrou se na obezitě podílí fungování hormonů. Především jde o hormon štítné žlázy, která při své snížené funkci může přivést organismus k postupnému zvyšování váhy, při neléčení končícímu obezitou. Dále pak může působit vliv ženského hormonu estrogenu, jehož zvýšená tvorba může také ovlivnit postupné zvyšování tělesné hmotnosti. Naopak mužský hormon testosteron bývá při obezitě většinou snížen.

Začarovaný kruh

Položme si tedy otázku, zda mohou vedle sebe (respektive spolu) existovat obezita a sexualita. Zcela nepochybně ano. Protože sexualita není jen o tělesné kohabitaci, ale také o prožitcích, chutích a touhách. A sexuální chuť (apetence) zcela jistě nemusí být obezitou výrazně potlačena. Ba právě naopak, jak uvádí jedna níže zmíněná studie týkající se žen s vyšším BMI (body mass index).
Jak tedy vypadá sexualita z pohledu nadváhy u muže či ženy? Na první pohled by se zdálo, že věc je jednoduchá. Zvýšená hladina estrogenu, tedy hormonu, který se podílí na tzv. ženskosti, tedy laic ky řečeno na tom, jakou tělesnou konstituci žena má, jaké je její ochlupení, primární a sekundární pohlavní znaky, by vlastně mohla a měla vést ke zvýšené sexualitě. U muže by naopak snížené množství testosteronu u obezity jeho sexuální apetenci mělo a priori snižovat.
Některé studie ale prokazují, že v obou případech – tedy jak u mužů, tak u žen – má obezita výrazný negativní dopad. Jde totiž obvykle o začarovaný kruh. Obézní člověk, až na naprosté výjimky, se často nerad a mnohdy i hůře pohybuje a sex je s pohybem a fyzickou zátěží prostě spojen. Proto se zdá logickým, že si obézní partner většinou postupně začne hledat náhradu za sexuální vzrušení a uspokojení. Hledá tedy něco, co je snáze dostupné, případně dostupné s minimální námahou. Tou náhradou může být – a obvykle i bývá – právě zvýšený příjem potravy. To vše může navíc potencovat i fakt, že na některé potraviny dokonce existuje tzv. chuťová závislost, takže vyvolávají nutnost opakovaného přijímání, což následně vyvolává příjemné pocity. Další pochutiny, jako např. čokoláda, jsou schopny dokonce vyvolávat pocit ne nepodobný prožitkům při sexu. Vždyť již původně aztéckými kněžími připravovaný nápoj ze surových kakaových bobů s příměsí dalšího koření a především pálivé papriky byl předkládán pouze nejvyšším panovníkům a byl pokládán za velmi výrazné afrodiziakum.
Druhým fenoménem je vzhled. Obézní lidé, ať již muži nebo ženy, si hůře hledají partnery. Mají často obavu, že kvůli své nadváze mají omezený prostor při výběru partnera, že jsou a následně i budou méně atraktivní, případně se při vlastním kopulačním aktu zesměšní. V některých případech se dokonce obávají, a mnohdy i právem, že koitus bude kvůli výrazné nadváze velmi obtížný, případně i nemožný.

Muži vs. ženy

V každém případě je patrný určitý rozdíl mezi sexuálním chováním mužů a žen. Muži jsou obezitou často výrazněji znevýhodněni než ženy. Obezita, ale také obava ze zesměšnění, vede následně často k poruchám erekce. Strach z „nekvalitního fungování penisu“ a také z mnohdy nelichotivých komentářů partnerek pak často muže vede k jednoduššímu způsobu sexu, jímž je masturbace, nebo sex začnou vynechávat úplně. Některé studie prokázaly, že naopak ženy s vyšším BMI mají větší sexuální zkušenost s muži než ženy s průměrným BMI.
S obezitou přicházejí ruku v ruce další zdravotní komplikace a následky, jako jsou především onemocnění pohybového aparátu, kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus 2. typu apod. Tato onemocnění přinášejí další komplikace v projevech jejich sexuálního chování, protože některé z nich mohou, a to především u mužů, výrazně ovlivnit např. erekci, což má za následek snahu svou sexualitu ještě více potlačit, případně eliminovat úplně.
Ne nevýznamný je také prvek času – tedy kdy k obezitě došlo. Studie našeho Sexuologického ústavu (Daneš) např. uvádí, že čím dříve se obezita objevila, tím na tom byly ženy v sexuální oblasti hůře. Vycházíme-li z faktu, že v České republice je za obézní považováno nejméně 40 % a nejvíce 65 % populace a z toho se na tomto čísle významnou měrou podílejí také děti, určitě již přichází doba, kde se budeme muset zamyslet nad tím, jaký bude projev sexuality u těchto dětí, až se stanou dospělými.
Abychom ale naše krátké pojednání o obezitě a sexualitě nekončili příliš pesimisticky, je třeba konstatovat, že sexualita ve velké většině z nás zcela nepochybně vyvolává velmi příjemné zážitky, které toužíme opakovat. Štíhlost postavy je v tomto směru zcela jistě výhodou, ale jak říkávala již má babička – proti gustu žádný „dišputát“.

O autorovi| MUDr. Luděk Fiala, gynekolog, sexuolog, Sexuologický ústav Praha

Obezita a sexualita u mužů a žen
Ohodnoťte tento článek!
3.5 (70%) 2 hlas/ů