Obnovená akreditace léčebny potvrdila, že kvalitní péče je možná i v době krize

Primář Jiří Zelenka, ošetřovatelka Lucie Hamplová a sestra Lenka Fischerová.

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově prošla již potřetí akreditací Spojené akreditační komise ČR a obhájila tak národní certifikát kvality poskytované péče. Léčebna certifikátem garantuje kvalitu a bezpečí pacientům.

Nynější „zkoušky ohněm“ si vedení léčebny cení snad nejvíce, neboť se uskutečnila v době ekonomické nejistoty. „Akreditace probíhala podobně jako před třemi roky. Inspektoři se věnovali vnitřním dokumentům, směrnicím, předpisům a zdravotnické dokumentaci. Navštívili veškeré provozy – zdravotní lůžka, prádelnu, úklid, stravování, kotelnu, zabývali se bezpečností práce či nakládáním s odpady. Ptali se pracovníků a sledovali je při práci, ptali se i pacientů, jak jsou spokojeni,“ přiblížila ředitelka léčebny Magdaléna Radošová.

Během auditu je v léčebně sledováno plnění standardů kvality, například v oblastech řízení kvality, v diagnostice či v péči o pacienty. Auditoři se také důsledně věnují veškerým vnitřním předpisům zařízení a zdravotnické dokumentaci. O úrovni péče rozhoduje i přístup personálu – zda jsou dodržována práva pacientů, zda léčebna zjišťuje jejich spokojenost a stejně tak i spokojenost zaměstnanců.

Důraz na kvalitu zde byl od počátku

„Přes krizi ve zdravotnictví, která dopadla i na naši léčebnu a kladla nám na cestě k rozvoji kvality překážky, jsme se rozhodli akreditační proces znovu podstoupit,“ uvedla Magdaléna Radošová, která má za to, že to bylo dobré rozhodnutí. „Kromě důkazu kvality a bezpečí pro naše pacienty akreditace pro nás a pracovníky znamenala povzbuzení, že i v nelehké době je možné pracovat kvalitně a poskytovat pacientům důstojnou péči v přátelském prostředí,“ dodala ředitelka.

Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově jako první samostatná léčebna pro dlouhodobě nemocné v České republice získal akreditaci už v roce 2007. Jak ale současná ředitelka dodává, o rozvoj kvalitní péče se léčebna snažila mnohem dříve. „Už od založení léčebny pro dlouhodobě nemocné její tehdejší ředitelka Maria Scholzová dbala o kvalitu a rozvoj poskytované péče. Zejména kladla důraz na přístup k pacientům. Pacienti byli převlékáni do denního oblečení, ředitelka zavedla neomezenou návštěvní dobu, snažila se o vytvoření domácí atmosféry a zapojení rodin pacientů do dění v léčebně,“ připomněla Magdaléna Radošová.

Ohodnoťte tento článek!