Ocenění za přínos kongresové turistice v Praze

Zleva: prof. Richard Češka, Sanjiv Suri, Věra Jourová a Tomáš Hudeček.

V rámci 5. ročníku ocenění „kongresových velvyslanců“, organizovaného Prague Convention Bureau, převzalo ceny i několik osobností ze světa medicíny.

Slavnostní večer proběhl 17. dubna 2014 v Paláci Žofín za účasti ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka a prezidenta Prague Convention Bureau (PCB) Sanjiva Suriho. Ti předali ocenění „kongresovým velvyslancům“, kteří se svými aktivitami výrazně zasloužili o postavení Prahy jako světové kongresové destinace.

Večer hostil více než 140 významných vědců a odborníků. Předávání tohoto ocenění je způsobem jak poděkovat jedincům, kteří se podstatně podílejí na získávání pořadatelství významných kongresů pro Prahu.

Během svých vystoupení v rámci programu několik řečníků poukázalo na skutečnost, že úspěšné nabídky a následné hoštění mezinárodních kongresů přinášejí Praze nejen obrovskou prestiž a významné zviditelnění v zahraničí, ale také výrazně přispívají k hospodářskému rozvoji města.

Dlouhodobý přínos

„Cenu za dlouhodobý přínos kongresové turistice“ letos získal předseda České internistické společnosti ČLS JEP a vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Byl ambasadorem několika úspěšných vědeckých kongresů a konferencí, například 75. kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) v roce 2005, 12. evropského kongresu interní medicíny (EFIM) v roce 2013 a letošních Pražských evropských dnů interní medicíny (PEDIM).

Kongres roku

V kategorii „Kongres roku 2013“ byl oceněn doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph. D., za 20. světovou konferenci všeobecných praktických/rodinných lékařů WONCA 2013, kterou organizovala Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a jež se konala v Kongresovém centru Praha v červnu 2013. Zúčastnilo se jí 3628 lékařů ze 106 zemí, v odborném programu konference vystoupilo během 240 hodin na 7 plenárních zasedáních, 95 workshopech a 70 přednáškových sekcích přes 350 řečníků. Příjemným překvapením byla účast lékařů z mimoevropských destinací. Roli sehrála atraktivita Prahy, ale také silný a zodpovědný marketing akce s masivním využitím sociálních sítí. Odborný program konference posloužil jako inspirace pro profesionální rozvoj praktických lékařů a zvyšování kvality péče o pacienty, přičemž řečníci nezapomněli ani na globální témata.

Kandidatura roku

Ocenění v kategorii „Kandidatura roku 2013“ převzal prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., ambasador 12. mezinárodního kongresu buněčné biologie (ICCB 2016), který se bude konat v Praze 21.– –25. června 2016. Očekává se, že se kongresu zúčastní až 4 tisíce delegátů. Jeho cílem je vytvořit diskusní platformu o nejrůznějších aspektech buněčné biologie pro studenty, doktorandy, postdoktorandy a pracovníky výzkumu z celého světa.

Zvláštní ocenění

Zvláštní „Ocenění Kongresového centra Praha“ získal přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, za 48. kongres Evropské renální asociace a Evropské dialyzační a transplantační asociace (ERA-EDTA), jenž se konal v červnu 2011 a zúčastnilo se jej na 10 tisíc delegátů. Svým rozsahem a významem se zařadil mezi setkání typu city wide a jednalo se o jednu z největších akcí, jež se v KCP v posledních letech konala. Delegáti konzultovali nejnovější poznatky a trendy, především z oblasti dialýzy, transplantací, diagnostiky a léčby akutních onemocnění ledvin.

Ohodnoťte tento článek!