Ochrana před agresí

Počátkem srpna se v Ústřední vojenské nemocnici – vojenské fakultní nemocnici Praha (ÚVN) uskutečnilo v součinnosti s Policií ČR (PČR) metodické cvičení zaměřené na ochranu osob (zdravotníků i pacientů) před agresivním pacientem a ozbrojeným útočníkem.

„Zajištění bezpečnosti pacientů i personálu věnuje ÚVN dlouhodobě významnou pozornost. Nácvik reakcí v krizových situacích považujeme za součást preventivních opatření přispívajících k minimalizaci následků mimořádných událostí. Modelové situace byly voleny na základě pravděpodobnosti reálné události. Toto metodické cvičení ochrany zdravotnického personálu a pacientů při jejich napadení agresivními pacienty a ozbrojenými osobami navíc prověřilo úroveň připravenosti naší bezpečnostní služby a součinnost s PČR,“ popsal náměstek ředitele ÚVN pro léčebnou a preventivní péči MUDr. Ivan Jeřábek. „Součinnosti složek PČR si vysoce ceníme, neboť nacvičované situace byly velmi reálné a přínosná byla i metodická podpora a předání bohatých zkušeností policie s řešením mimořádných událostí,“ zhodnotil náměstek Jeřábek.

„Podobně zaměřená cvičení považujeme za důležitou součást preventivních opatření zejména s ohledem na skutečnost, že útoků ze strany agresivních a psychicky narušených jedinců přibývá. Spolupráce s ÚVN je v tomto ohledu vynikající. Scénáře jednotlivých modelových situací vycházejí z reálných zkušeností zdravotníků z České republiky i ze zahraničí. Díky tomu personál nemocnice přistupuje ke cvičení s plnou odpovědností,“ dodal náměstek ředitele pražské policie plukovník Zdeněk Bezouška.

Metodické cvičení probíhalo formou aktivního zapojení zaměstnanců ÚVN a bylo situováno do zinscenovaného běžného ambulantního provozu. Cvičící byli obsazeni do rolí zdravotníků či pacientů, role útočníka připadla figurantům z řad PČR. Cvičení se aktivně účastnilo více než šest desítek zaměstnanců ÚVN, především z pracovišť, kde nejčastěji dochází v běžné praxi k agresi (emergency, psychiatrické oddělení, informační služba). Aktivně byla zapojena také bezpečnostní služba ÚVN a Rescue tým Emergency.

V rámci cvičení zasahovala speciální pořádková jednotka, pohotovostní motorizovaná jednotka a služba cizinecké policie krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Ohodnoťte tento článek!