Očkování dospělých

V Mladé frontě nedávno vyšla publikace Očkování dospělých, jejímž autorem je prof. MUDr. Roman Chlíbek, DrSc., známý epidemiolog, odborník na prevenci infekčních onemocnění a očkování. Monografii připravil s kolektivem specialistů – vakcinologů.

Cílem bylo sepsat přehlednou publikaci zaměřenou na očkování dospělých. Kniha přináší komplexní pohled na očkování v dospělosti, od jeho historie, imunologických aspektů, vzniku očkovacího kalendáře pro dospělé přes očkování proti vybraným nemocem. Nechybí ani specifika očkování imunosuprimovaných osob a praktických aspektů očkování v ordinaci a bezpečnosti vakcín. Samostatné kapitoly se zaměřují na očkování těhotných a kojících žen, zdravotnického personálu a očkování cestovatelů.
Autoři monografie neopomíjejí ani právní aspekty vakcinace. Problematiku uzavírají mýty v očkování a zmiňují se o vývoji nových vakcín pro dospělé.
Součástí každé kapitoly je souhrn pro klinickou praxi.
Kniha je určena praktickým lékařům, lékařům primární péče, nemocničním i ambulantním specialistům, epidemiologům, infektologům a lékařům očkovacích center, včetně nelékařského personálu.
Publikace Očkování dospělých, která v Mladé frontě vyšla v edici Postgraduální medicína, byla pokřtěna na stejnojmenném sympoziu 28. března v Praze.
Vystoupily zde významné osobnosti, které se tématu očkování věnovaly z pohledu svých odborností.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc, Ph. D., seznámil odbornou veřejnost s úlohou Ministerstva zdravotnictví v otázce očkování proti pneumokokovým onemocněním u osob nad 65 let. Doc. MUDr.
Jan Smetana, Ph. D., se zaměřil na očkování pacientů s diabetes mellitus, CHOPN a asthma bronchiale, prof. MUDr. Karel Pavelka na pacienty se zánětlivým autoimunitním onemocněním. Tématem hlavního autora publikace byly novinky v prevenci virového onemocnění herpes zoster.

Roman Chlíbek, Michaela Lízlerová a Štěpán Svačina při křtu

Ohodnoťte tento článek!