Očkování proti vzteklině

Neléčená vzteklina je u lidí ve 100 % případů smrtelná. Očkování je jedinou možnou prevencí onemocnění a úmrtí.
V současné době jsou v ČR registrované dvě inaktivované očkovací látky proti vzteklině: Rabipur (Novartis Vaccines, Německo) a Verorab (Sanofi Pasteur, Francie). Vakcínu proti vzteklině je možné aplikovat preventivně v rámci preexpoziční imunizace nebo k postexpoziční profylaxi, kdy už mohlo teoreticky k přenosu nákazy dojít. Vakcína Rabipur obsahuje v jedné dávce (1 ml) rekonstituované vakcíny inaktivovaný virus vztekliny kmen Flury LEP ? 2,5 UI, pomnožený na kuřecích embryích. Vakcína Verorab obsahuje po rozpuštění v 1 dávce (0,5 ml) inaktivovaný virus vztekliny – kmen WISTAR Rabies PM/WI 38 1503–3M ? 2,5 UI připravený kultivací na Vero buňkách. Obě vakcíny se aplikují intramuskulárně, dospělým osobám do deltoidní oblasti, dětem (kojencům a batolatům) do anterolaterální oblasti stehna. Vakcíny se nesmějí aplikovat intragluteálně ani intravenózně.
Preexpoziční vakcinace se doporučuje osobám ve zvýšeném riziku nákazy ve všech věkových skupinách, od 2 měsíců u vakcíny Rabipur. Mezi osoby se zvýšeným rizikem vzniku nákazy patří osoby v laboratořích pracující s viry vztekliny při diagnostice, výzkumu a výrobě, veterináři, osoby pečující o zvířata, osoby, které jsou během pracovních nebo volnočasových aktivit v kontaktu se zvířaty, jež mohou být zdrojem vztekliny (pes, liška, netopýr, skunk, mýval).
Postexpoziční profylaxe se zahajuje ihned při sebemenším riziku možnosti nákazy vzteklinou a měla by být prováděna v centrech očkování proti vzteklině. Postexpoziční profylaxe je aplikována dle schématu WHO den 0, 3, 7, 14, 28.
Postexpoziční léčbu zahrnuje místní nespecifické ošetření zranění, pasivní imunizaci imunoglobulinem proti vzteklině.
Vakcíny jsou efektivní vůči mnoha virům této skupiny, ale je bezpodmínečně nutné ji podat včas.

Ohodnoťte tento článek!