Odvykání kouření s odbornou pomocí je mnohonásobně úspěšnější

Na úterý 31. května připadl letošní Světový den bez tabáku. Tradičně se zapojili i čeští lékárníci, kteří již čtvrtým rokem poskytují pacientům rozšířené odborné poradenství v odvykání kouření.

Absolvováním Garantovaného kurzu České lékárnické komory (ČLnK) získávají lékárníci od roku 2013 ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi hlubší a specializovanější poznatky, díky kterým mohou odvykajícím kuřákům jako nejdostupnější zdravotníci výrazně pomoci.

Odvykat sám je těžší

„Kuřák svým zlozvykem škodí nejen svému zdraví, ale i zdraví lidí ve svém okolí,“ konstatuje prezident ČLnK Lubomír Chudoba. Závislost na tabáku je u kuřáků v některých ohledech srovnatelná se závislostí na heroinu. Řada kuřáků si tuto skutečnost uvědomuje, přestat kouřit je však pro ně těžko řešitelným problémem. Úspěšnost kuřáků, kteří se snaží odvyknout sami, se pohybuje pouze okolo 3–5 %. Přitom úspěšnost odvykání kouření s odbornou pomocí se několikanásobně zvyšuje.
Česká lékárnická komora již od roku 2013 proškolila 167 svých členů a toto poradenství poskytuje 140 lékáren v celé České republice. Proškolený lékárník vytvoří pacientovi během úvodní krátké konzultace individuální plán odvykání kouření, seznámí ho s dostupnou léčbou závislosti na tabáku a poradí mu jak správně volně prodejné nebo předepsané léky určené k odvykání kouření užívat. Při konzultaci s pacientem vytvoří také plán řešení krizových situací při ne odolatelné chuti na cigaretu. Nedílnou součástí je podpora motivace pacienta s důrazem na konkrétní pozitivní dopady zanechání kouření na jeho zdraví. Na základě získaných informací odkáže lékárník pacienta v případě potřeby na lékaře nejbližšího specializovaného Centra pro závislé na tabáku.

Projekt s VZP

V letošním roce spolupracuje Česká lékárnická komora s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) na společném projektu Lékárník – odborný poradce. Aktivně se do něj zapojilo 29 lékáren, v nichž jsou probíhající konzultace s odvykajícími pacienty podrobně dokumentovány. VZP svým klientům poskytuje příspěvek až do výše 2500 Kč z fondu prevence na léčivé přípravky, které kuřákům v boji proti jejich zlozvyku pomohou, pokud vyhledají odbornou pomoc v kterékoli ze 140 lékáren, v níž je poskytováno na základě garantovaného kurzu ČLnK odborné poradenství v odvykání kouření. Za podobných podmínek přispívá svým klientům i Oborová zdravotní pojišťovna, a to až do výše 4000 Kč.
Seznam všech lékáren, které konzultace odvykání kouření provádějí, lze najít nejen na webu ČLnK (www.lekarnici.cz), ale také v mobilní aplikaci Lékárny v ČR, která je pro všechny k dispozici zdarma ke stažení.

Ohodnoťte tento článek!